1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Samiske aviser kan søke om 40 millionar kroner 

Formålet med støtteordninga er å legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Foto Berit Roald NTB

Medietilsynet opnar no for årets søknader om støtte til samiske aviser og samiskspråklege avissider. Søknadsfristen er 14. april. I år skal det fordelast litt over 40 millionar kroner.


Støtteordninga er retta mot aviser som har den samiske befolkninga som viktigaste målgruppe, eller aviser som fast og regelmessig publiserer samiskspråkleg nyheits- og aktualitetsinnhald. Formålet er å leggje til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. 

– Aviser som har den samiske befolkninga som målgruppe, speler ei viktig rolle for det samiske samfunnet og bidrar til å gjere dei samiske skriftspråka meir synlege, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Dei fire avisene Ávvir, Ságat, Snåsningen og NordSalten Avis, fekk til saman drygt 39 millionar kroner i stønad i 2022. Dagsavisene Ávvir og Ságat fekk mest, med respektive 20,3 og 17,2 millionar kroner i stønad. Ávvir blir gitt ut på nordsamisk, mens Ságat i hovudsak skriv på bokmål. Snåsningen og NordSalten Avis fekk tilskot til avissider på samisk.   

Medietilsynet behandlar ferdig søknadene til hausten. 

Søknadsskjema finn du her.

Sjå forskrifta om tilskott til samiske aviser her.

  Abonner på nyheter (RSS)