1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til samiske aviser

Støtteordninga skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støtteordninga ved å motta søknader, kartlegge kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søker skal få. Søknadsfrist 2023 vil vere i april. Søknadsskjema blir lagt ut når søknadsperioden opnar.

apr
14
2023
Kl. 21:59