1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til samiske aviser

Støtteordninga skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støtteordninga ved å motta søknader, kartlegge kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søker skal få.

Du kan søke støtte kvart år, og neste søknadsfrist er 15. april 2024

Last ned søknadsskjema her:

Søknadsskjema for samiske aviser - bokmål (PDF)

Søknadsskjema for samiske aviser - nynorsk (PDF)

Nyhets- og aktualitetssaker om støtte til samiske aviser

2023:

Samiske aviser kan søke om 40 millionar kroner

2022:

Samiske aviser kan søke om 39 millionar kroner

2021:

Samiske aviser kan søke om 36 millionar kroner

2020:

Medietilsynet skal fordele 34 millionar til samiske aviser