1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

TV 2 innfridde alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2022

TV 2 har for første gang i avtaleperioden oppfylt alle kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting. Her representert ved TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster og får dermed full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2022, viser tilsynsrapporten fra Medietilsynet. – For første gang i den femårige avtaleperioden oppfyller TV 2 samtlige krav, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dagens avtale mellom TV2 og staten varer fra 1. januar 2019 til 21. desember 2023. Som kommersiell allmennkringkaster skal TV 2 blant annet levere egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen, norskspråklige programmer for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama.

Bred nyhetsdekning og store drama-investeringer

TV 2 bidrar til å nå de mediepolitiske målene for kommersiell allmennkringkasting og til å styrke det norske mediemangfoldet, fastslår Medietilsynet i tilsynsrapporten for 2022. TV 2 hadde i fjor en bred nyhetsdekning, og nyhetene ble produsert og sendt fra Bergen, slik kravet er i avtalen. TV 2 har videre etablert en egen enhet med ansvar for redaksjonell innovasjon og for å lage journalistikk som treffer nye målgrupper, spesielt unge.

Totalt har TV 2 investert over 390 millioner kroner i norsk film og tv-drama siden avtalen ble inngått for fire år siden. Allmennkringkasteren har dermed innfridd kravet og vel så det om å investere totalt 250 millioner kroner i løpet av de fem årene avtalen varer. I 2022 brukte TV 2 over 150 millioner kroner på norsk film og tv-drama.

– I et globalisert strømmemarked er det viktig at de norske allmennkringkasterne fremmer norskprodusert innhold som reflekterer norsk språk, kultur og identitet og norske samfunnsforhold, sier Velsand.

TV 2 oppfyller alle krav i avtalen for første gang

2022 ble altså det første året som TV 2 fyller alle kravene som er satt i avtalen med staten om kommersiell allmennkringkasting. I 2019, det første året i avtalen, brøt TV 2 i deler av året kravet om å ha nyhetsredaksjonen plassert minst 100 kilometer utenfor Oslo sentrum. I de to årene som fulgte, førte koronapandemien og nasjonale pålegg og anbefalinger om hjemmekontor, til at TV 2 brøt lokaliseringskravene. Medietilsynet vurderte at hindringene som følge av koronapandemien var utenfor TV 2s kontroll, og fulgte ikke opp bruddene verken ved å avkorte kompensasjonen eller ved å gi sanksjon.

– I 2022 er samfunnet tilbake til normalen, og det er gledelig å konstatere at TV 2 for første gang i avtaleperioden oppfyller alle kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting, sier Velsand.

Medietilsynet mener det må stilles krav om innhold til smalere målgrupper

I løpet av 30 år som kommersiell allmennkringkaster har TV 2 etablert en stabil programprofil, der en stor andel av programmene og de største satsningene er rettet mot et bredt publikum. TV 2 tilbyr også smalere innhold, men enkelte av disse stoffområdene har relativt lite omfang.

– Vårt allmennkringkastingstilsyn tyder på at det fortsatt er nødvendig å stille konkrete krav om tilbud til smalere målgrupper eller smalere temaområder for at slikt innhold skal bli programsatt, sier Velsand.

Kompensasjonen begrenses av støttetaket

TV 2s kostnader for å levere det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget økte mer enn inntektene fra denne virksomheten i 2022. Fjoråret var dermed det første året der kompensasjonens størrelse ble vesentlig begrenset av det maksimale beløpet på 135 millioner kroner, som er støttetaket for kompensasjonen. 

TV 2 er nå halvveis gjennom det femte og siste året av den nåværende avtalen om kommersiell allmennkringkasting. Regjeringen har lyst ut en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting med søknadsfrist 16. august.

Les hele tilsynsrapporten om TV 2s allmennkringkastingsoppdrag for 2022 her

Hovedkonklusjoner fra TV 2-tilsynet for 2022

 • TV 2 oppfylte alle kravene innenfor allmennkringkastingsoppdraget på hovedkanalen, og får maksimal kompensasjon på 135 millioner kroner.
 • TV 2 hadde daglige nyhetssendinger fra den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen. Med 163 redaksjonelle årsverk og over 340 millioner kroner i direkte redaksjonelle kostnader, oppfylte TV 2 kravene på minst 100 årsverk og 250 millioner kroner til nyhetssendingene med god margin.
 • TV 2 rapporterte om ett enkeltstående avvik fra det daglige minuttkravet på grunn av ekstraomganger i en direktesendt fotballkamp under VM. Medietilsynet har konkludert med at dette bruddet ikke følges opp videre. 
 • TV 2 oppfylte kravene om tilbud til barn og unge ved å vise norskspråklig barne-tv hver helg og ved å sende jevnlige norskspråklige programmer for 13–16-åringer.
 • TV 2 formidlet førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama, og med et kjøp på 151,9 millioner kroner innfridde TV 2 kravet til et gjennomsnittlig årlig kjøp på 50 millioner til innkjøp av produksjoner med god margin.
 • TV 2 oppfylte kravene om å formidle allmennkringkastingsinnholdet lineært på hovedkanalen TV 2 Direkte og ikke-lineært på TV 2 Play. TV 2 oppfylte også kravet om å være tilgjengelig for minst 95 prosent av alle husstandene i Norge (teknisk dekning).
 • TV 2 oppfylte alle kravene knyttet til lokalisering minst 100 kilometer utenfor Oslo sentrum, og har sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Bergen.
 • TV 2 oppfylte alle de såkalte «minimumskravene» i allmennkringkasteravtalen. Dette er krav TV 2 ikke får dekket nettokostnadene for å levere, som at profilen i programtilbudet skal være av allmenn karakter og interesse og at programmene som tilbys skal passe for både brede og smale grupper.
 • Med 51 prosent norskspråklige programmer på hovedkanalen oppfylte TV 2 norskkravet på minst 50 prosent av sendetiden. TV 2 hadde flere nynorsktalende nyhetsankere og reportere i 2022, og oppfylte kravet om å benytte begge de offisielle målformene.
 • TV 2 oppfylte kravene om tematisk og sjangermessig bredde. I 2022 valgte TV 2 å dekke de fem kategoriene samfunns-/informasjonsprogram, sport, dokumentarprogram, underholdning og natur og vitenskap, og oppfylte alle kravene til hyppighet og omfang.

  Abonner på nyheter (RSS)