1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

VGTV får åtvaring frå Medietilsynet etter brot på reklamereglane

Sjølv om produktplassering som hovudregel er forbode, er det likevel tillate i somme program, som sportsprogram og lette underhaldningsprogram. Foto:

VGTV får åtvaring frå Medietilsynet etter å ha brote regelen om merking av produktplassering i fleire program. – Regelen er laga for å gjere sjåarane merksame på at eit produkt er plassert i eit redaksjonelt program mot betaling, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I fleire av episodane i VGTV av «Spårtsklubben» og «Harm & Hegseth» som Medietilsynet kontrollerte, mangla merkinga av produktplasseringa, eller ho var ikkje tydeleg nok. I nokre av episodane av «Harm & Hegseth» hamna i tillegg produktplasseringsmerket over aldersmerkinga.

Kringkastingslova seier at produktplassering som hovudregel er forbode, men tillèt likevel produktplassering i somme program, som sportsprogram og lette underhaldningsprogram. Da skal sjåarane på ein tydeleg måte gjerast merksame på at programmet inneheld produktplassering, både når programmet begynner, når det sluttar, og etter eit reklameavbrot.

VGTV er einig i vurderingane frå Medietilsynet

VGTV opplyser til Medietilsynet at feilen kjem av svikt i gjennomføringa og oppfølginga av rutinane i selskapet, trass i at VGTV fekk åtvaring for brot på den same lovregelen før jul i fjor. Ifølge VGTV er alle rutinar no gått gjennom og kommunisert enda ein gong, og det er utarbeidd ei sjekkliste som eit ledd i kvalitetssikringa.

– Av omsyn til sjåarane er det viktig at reglane om produktplassering blir følgde. Fordi VGTV har brote ein viktig regel om produktplassering i kringkastingslova på nytt, gir Medietilsynet no ein sanksjon i form av åtvaring, seier Sekkelsten.

Medietilsynet kan gi åtvaring og gebyr som sanksjon ved brot på kringkastingslova.

  Abonner på nyheter (RSS)