1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Arrangement

Dataspillkonferansen 2022

10. november blir det ny Dataspillkonfersanse. Blant temaene er jenter og dataspill. På bildet ser vi en jente med hodetelefoner med en bakgrunn fra spillverdenen.

Medietilsynet og NorgesExpo samarbeider om Dataspillkonferansen 2022. Konferansen er delt i to – der Medietilsynet vil belyse dataspill fra et samfunnsperspektiv mens NorgesExpo vil drøfte norsk dataspillnæring og hva som skal til for å løfte denne.

For
Myndigheter, spillbransje, andre interesserte frivillige, spillbransje, du som jobber med barn og unge, interesserte
Sted
Gamlebyen Mat & Drikke, St. Halvardsgate 33, 0192 Oslo
Tid
Pris
Gratis

Vi inviterer myndigheter, spillforskere, utviklere, organisasjoner, investorer, bransjeaktører og andre interesserte til årets dataspillkonferanse torsdag 10. november.

Del 1: 09.00–12.30 Dataspill som samfunnspåvirker: Hvorfor spiller det en rolle om jenter spiller?

(Inkludert lunsj fra klokken 12.00) 

Første del av dagen vil være i Medietilsynets regi, og vil ta for seg viktigheten av inkludering i dataspill på samfunnsnivå. Vi skal blant annet se på utfordringene ved at mange jenter slutter å spille, og de følger det kan få for samfunnet på sikt.

Forskning viser at jenter som spiller dataspill har tre ganger større sannsynlighet for å velge utdannelse innen realfag. Få jenter søker seg til IT, det mangler gode rollemodeller og stereotypiene lever i beste velgående.

Mange jenter slutter å spille blant annet fordi de trakasseres på bakgrunn av kjønn. Hva kan gjøres med det? Samtidig har dataspill som aktivitet svært lavt omdømme i samfunnet generelt, noe som altså rammer den største fritidsinteressen barn og unge har i dag.

Hva kan vi gjøre for å skape bedre forståelse, sørge for bedre inkludering og legge til rette for at alle som vil kan spille trygt?  

Det vil bli formidlet norsk og internasjonal forskning på feltet, samt innlegg fra fagfolk og ungdomsorganisasjoner.

Dataspill liten.png På konferansen vil bli lagt frem nye funn om gaming fra Barn og medier 2022.

 Video fra første del av dagen: 

 

Del 2: 12.30–16.00 For spillbransje og næringsliv 

Dataspill er blant verdens raskest voksende næringer. Hvordan står det til med norsk spillnæring om dagen og hva skal til for at den skal utløse mer av potensialet?

Norsk spillbransje har et stort vekstpotensiale. På få år har spillbransjen vokst til å bli en større bransje med kulturell og økonomisk betydning. Etterspørselen etter dataspill øker, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske spillbransjen viser til en positiv utvikling, både når det gjelder omsetning og sysselsetting. 

Mange spillselskaper er mikrobedrifter og mangler egenkapital som kan tiltrekke seg private investorer. Hva skal vi kunne gjøre for å øke vekstpotensialet til norske selskaper?

Videre vekst og utvikling i bransjen forutsetter at flere selskap klarer å oppnå større lønnsomhet og tiltrekke seg nødvendig investeringskapital. 

Spillexpo logo COMPLETE 2021.jpg Konferansen arrangeres dagen før åpningen av SpillExpo 2022, og vil bestå av presentasjoner, paneldebatter, mingling og diskusjoner. Seminaret har som ambisjon å styrke bånd og dele kunnskap med norske spillutviklere, investorer og spillselskaper. Det vil bli formidlet erfaringer fra flere spillselskaper, utviklere og investorer, og vi vil høre blant annet om nye pilotprosjekter for unge voksne som gamer, samt innlegg om Lootboxes i spill.

 

Om konferansen: 

Sted: Gamlebyen Mat & Drikke, St. Halvardsgate 33, 0192 Oslo. 

Buss 32 går blant annet fra Jernbanetorget og stopper etter få minutter rett utenfor lokalet, stoppested St. Halvardsgate. 

Information icon 50x50 .png Merk: Arrangementet vil ikke bli strømmet direkte. Medietilsynets del (del 1) av konferansen vil bli filmet og gjort tilgjengelig for publikum noen dager senere. Maksimalt antall deltakere ca. 100. 

Dataspillkonferansen arrangeres i regi av Medietilsynet annethvert år, og er et av tiltakene inkludert i Handlingsplan mot spilleproblemer. 

 

*Påmeldingen er stengt.