1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Handlingsplan mot speleproblem

Handlingsplanen ligg under Kulturdepartementet, og målet er å skaffe kunnskap og utarbeide tiltak som bidrar til at færrast mogleg får problem med spel.

Medietilsynet har vore involvert i handlingsplanen sidan 2009, og sit i arbeidsgruppa saman med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet. Ansvarsområdet for Medietilsynet i planen er det som vedkjem dataspel, og omfattar tiltak som skal sørge for at færrast mogleg barn og unge i Noreg skal få problem med dataspel, i tillegg til å auke kompetansen på feltet.   

I planperioden 2016–2018 blei kunnskapsplattforma «Snakk om spel» etablert. Snakkomspill.no er til for foreldre og familiar, og tar tak i utfordringar knytte til dataspel. Plattforma tilbyr fakta, råd og rettleiing om barn og dataspel. I perioden 2019–2021 har blant anna informasjon om pengebruk i spel og lootboksar/forundringspakkar blitt prioritert.  

Eit anna tiltak har vore det digitale familiespelet «Stjernekolonien», som skal gjere det lettare for familiar å snakke saman om den digitale kvardagen, inkludert dataspel. Medietilsynet deler årleg ut øyremerkte midlar til forsking om dataspel.   

I 2021 jobbar Medietilsynet i samarbeid med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet med den neste handlingsplanen (2022–2025) på oppdrag frå Kulturdepartementet. Nytt for denne er at han vil spenne over fire år i staden for tre år som tidligare. Det gir høve til å arbeide endå meir langsiktig. Planen vil vise kva for område som skal prioriterast på speleproblem-feltet, og han skal gjere det mogleg for aktørane på feltet å planlegge aktivitetane sine og vite kva dei kan søke om midlar til.   

Har du spørsmål om handlingsplanen, ta kontakt med seniorrådgivar Beate Våje. 

Handlingsplan mot speleproblem 2019–2021  

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019–2021