1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Handlingsplan mot speleproblem

Handlingsplanen ligg under Kulturdepartementet, og målet er å skaffe kunnskap og utarbeide tiltak som bidrar til at færrast mogleg får problem med spel.

Medietilsynet har vore involvert i handlingsplanen sidan 2009, og sit i arbeidsgruppa saman med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet. Ansvarsområdet for Medietilsynet i planen er det som vedkjem dataspel, og omfattar tiltak som skal sørge for at færrast mogleg barn og unge i Noreg skal få problem med dataspel, i tillegg til å auke kompetansen på feltet.   

I planperioden 2016–2018 blei kunnskapsplattforma «Snakk om spel» etablert. Snakkomspill.no er til for foreldre og familiar, og tar tak i utfordringar knytte til dataspel. Plattforma tilbyr fakta, råd og rettleiing om barn og dataspel. I perioden 2019–2021 har blant anna informasjon om pengebruk i spel og lootboksar/forundringspakkar blitt prioritert.  

Eit anna tiltak har vore det digitale familiespelet «Stjernekolonien», som skal gjere det lettare for familiar å snakke saman om den digitale kvardagen, inkludert dataspel. Medietilsynet deler årleg ut øyremerkte midlar til forsking om dataspel.   

I 2021 jobba Medietilsynet i samarbeid med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet med den nye handlingsplanen (2022-2025) på oppdrag frå Kulturdepartementet. Nytt for denne er at han spenner over fire år i staden for tre som tidlegare. Det gir høve til å arbeide endå meir langsiktig.

I 2022 vil Medietilsynet jobbe med mellom anna å vidareutvikle Snakkomspill.no til å bli ein kunnskapsplattform for tema barn, unge og dataspel. Det skal produserast informasjon til bruk i skulen, og det skal arrangerast ei ny dataspelkonferanse. Det vil og bli utlyst forskingsmidlar øyremerka dataspel under tilskottsordninga for medieforsking.

Har du spørsmål om handlingsplanen, ta kontakt med seniorrådgivar Beate Våje.