1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Handlingsplan mot spilleproblemer

Handlingsplanen ligger under Kulturdepartementet, og har som mål å frambringe kunnskap og utarbeide tiltak som bidrar til at færrest mulig får problemer med spill.

Medietilsynet har vært involvert i handlingsplanen siden 2009, og sitter i arbeidsgruppe sammen med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet. Medietilsynets ansvarsområde i planen er det som angår dataspill, og innbefatter tiltak som skal sørge for at færrest barn og unge i Norge skal få problemer med dataspill, samt å øke kompetansen på feltet.  

I planperioden 2016-2018 ble kunnskapsplattformen «Snakk om spill» etablert. Snakkomspill.no er til for foreldre og familier, og tar tak i utfordringer knyttet til dataspill. Her tilbys fakta, råd og veiledning om barn og dataspill. I perioden 2019–2021 har blant annet informasjon om pengebruk i spill og lootbokser/forundringspakker blitt prioritert.

Et annet tiltak har vært det digitale familiespillet «Stjernekolonien», som skal gjøre det lettere for familier å snakke sammen om den digitale hverdagen, inkludert dataspill. Medietilsynet deler årlig ut øremerkede midler til forskning om dataspill.  

I 2021 jobber Medietilsynet i samarbeid med Lotteritilsynet og Helsedirektoratet med den neste handlingsplanen (2022–2025) på oppdrag fra Kulturdepartementet. Nytt for denne er at den vil spenne over fire år i stedet for tre som tidligere. Det gir mulighet for å jobbe enda mer langsiktig. Planen vil vise hvilke områder som skal prioriteres innenfor feltet spilleproblemer, og skal gjøre det mulig for aktører på feltet å planlegge deres aktiviteter og vite hva de kan søke midler til.  

Har du spørsmål om handlingsplanen, ta kontakt med seniorrådgiver Beate Våje.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019–2021