1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynets årsrapport for 2017

Medietilsynets årsrapport for 2017

Også 2017 har vært preget av store endringer i mediebransjen, og det påvirker krav og forventninger til Medietilsynet. Virksomheten har derfor satt i gang et omfattende utviklingsarbeid for å møte fremtiden på en offensiv måte, skriver direktør Mari Velsand i Medietilsynets årsrapport for 2017.

I rapporten er det blant annet informasjon om Medietilsynets aktiviteter, resultater og årsregnskap for 2017.

Samarbeid med bransje og andre tilsyn

I 2017 hadde Medietilsynet flere samarbeidsprosjekter med andre tilsyn og mediebransjen. Sammen med Forbrukertilsynet (tidligere ombudet) ble det gjennomført et informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot youtubere, bloggere og andre sosiale medier-influcenere angående merking av kommersielt innhold i slike kanaler. Medietilsynet hadde også et samarbeid med Facebook og faktisk.no for å spre kunnskap om hvordan man kan oppdager falske nyheter.
– Slike prosjekter og samarbeid vil vi gjøre mer av i fremtiden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Endringer i mediemarkedet og i tilsynet

De voldsomme endringene i mediemarkedet krever også en større og raskere endringstakt for Medietilsynet. Høsten 2017 ble det derfor satt i gang prosesser for å tydeliggjøre strategien og videreutvikle organisasjonen.

– Økt synlighet og styrket kommunikasjonsarbeid har vært et prioritert område for Medietilsynet gjennom høsten. Arbeidet har gitt resultater, blant
annet er antall medieoppslag doblet sammenlignet med tilsvarende måneder året før, sier Velsand. – Tilsynet kommer framover til å jobbe videre med tiltak knyttet til kommunikasjon, synlighet og dialog både med bransje og publikum.

Du kan lese hele Medietilsynets årsrapport for 2017 her.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Velsand.