1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Årsrapporter

Medietilsynet skal årlig levere en rapport som dokumenterer om hovedmålene som er beskrevet i tildelingsbrevet, er oppnådd.   Medietilsynet bruker også årsrapporten til å fortelle allmennheten om tiltakene og aktivitetene som er gjennomført det foregående året.