1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Foreldre vet ikke at barna deres utsettes for seksuelle krenkelser på nett

Jente tar lettkledd selfie. Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet

Få foreldre kjenner til at barna deres sender nakenbilder av seg selv eller mottar ubehagelige seksuelle kommentarer på nett, viser nye tall fra Medietilsynet.

– Vi ser at det ikke er samsvar mellom hvor mange ungdommer som har delt nakenbilder eller fått seksuelle kommentarer og hvor mange foreldre som vet at barna deres har opplevd dette, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. – Foreldre må ta et større ansvar, sier barneombud Anne Lindboe.

Flere deler bilder fra 13 års-alderen

13 prosent av barn og unge mellom 13 og 18 år har i løpet av det siste året delt nakenbilder av seg selv på nett. Andelen øker fra 13 års-alderen, både blant jenter og gutter, går det fram av Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2018. Blant jentene er det 15-åringene som i størst grad deler nakenbilder, og i denne aldersgruppen har to av fem jenter delt slike bilder av seg selv. Blant guttene øker andelen når de nærmer seg 18 år, og da har en av fire delt nakenbilder på nett.

Sammenlignet med 2016 er andelen 15-16-åringer som har sendt nakenbilder av seg selv stabil. Blant 13–14-åringene er det en økende tendens, selv om endringene i tallene er små.

De aller fleste sender bilder til en de kjenner. Jenter sender vanligvis til kjæresten, mens guttene i større grad deler bilder med en jentevenn. 30 prosent av jentene svarte at de har følt seg presset til å dele nakenbilder på nett, mens tilsvarende tall blant guttene var seks prosent.

Flere jenter får ubehagelige kommentarer

Nesten en av fem i alderen 13 til 18 år har det siste året fått ubehagelige seksuelle kommentarer på nett som de opplevde som sårende, ubehagelige eller truende. Det er betydelige kjønnsforskjeller: 26 prosent av jentene har opplevd å få slike kommentarer det siste året, mot ti prosent blant guttene. Mest utsatt er jenter på 16 år. I den aldersgruppen svarer 34 prosent at de har fått ubehagelige seksuelle kommentarer på nett det siste året.

Foreldre vet ikke

Mange foreldre aner ikke at barna deres blir utsatt for seksuelle krenkelser på nett. Bare seks prosent av foreldrene til 13-18-åringer sier de kjenner til at deres barn har fått seksuelle kommentarer.

– Gapet er altfor stort mellom hvor mange unge som har fått ubehagelige seksuelle kommentarer og antallet foreldre som er klar over hva som skjer. Her må både foreldre og profesjonelle voksne rundt ungdommer på banen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
Barneombudet har nylig publisert rapporten «Alle kjenner noen som har opplevd det», om seksuelle krenkelser blant unge. Rapporten er basert på møter med 200 ungdommer fra hele landet.

– Seksuelle krenkelser blant ungdom må tas mer på alvor. Det ønsker også de unge selv. De seksuelle krenkelsene vi har sett ungdom utsettes for er utbredt, det er grovt, og får store konsekvenser for mange, sier barneombud Anne Lindboe.

Blokkerer fremfor å si fra

Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet viser at jentene i større grad enn guttene reagerer når de utsettes for seksuelle kommentarer på nett. 64 prosent av guttene svarer at de ikke brydde seg eller gjorde noe spesielt, mens tilsvarende andel for jentene er 38 prosent.

Antallet 15 – 16-åringer som blokkerer personen de fikk ubehagelige seksuelle kommentarer fra, er nesten doblet siden 2016. Det er også en vesentlig økning blant de som har rapportert personen som sendte dem ubehagelige kommentarer, fra 19 til 26 prosent.

– Dette tyder på at flere unge reagerer, og det er bra. Likevel er det for få som sier fra til en voksen. Vi er opptatt av at foreldre og andre voksne rundt de unge må ta ansvar, og i større grad snakke med ungdommene om disse problemstillingene, sier Mari Velsand og Anne Lindboe.

Les hele tallgrunnlaget for Barn og medier 2018: seksuelle kommentarer og deling av nakenbilder.

Medietilsynet inviterer i dag til frokostseminar sammen med Barneombudet og Kripos, der tema er unges deling av nakenbilder av seg selv og deres opplevelse av seksuelle kommentarer og krenkelser på nett.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Velsand eller Rita Astridsdotter Brudalen