1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Nye lyttertall - vi hører mer lokalradio

Lytterveksten som lokalradio har opplevd etter det digitale radioskiftet fortsetter, viser ferske lyttertall Medietilsynet offentliggjør i dag. I fylker hvor de riksdekkende FM-sendingene slukket først øker også den totale radiolyttingen.

Lokalradio har lyttervekst i de fleste fylker i første kvartal i 2018. Sterkest er veksten i Troms og Finnmark, hvor andelen som lytter til lokalradio har økt fra 7,4 prosent til 11,7 prosent det siste kvartalet. I disse fylkene ble radioskiftet avsluttet i desember 2017. Samlet sett er andelen som lytter til lokalradio 14,3 prosent på landsbasis.

– Lytterøkningen viser at lokalradio er en viktig bidragsyter til mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Størst vekst i vest og sør for total radiolytting

I noen områder er det også vekst i den totale radiolyttingen. I Vest- og Sørlandsfylkene og i de fylkene som gjennomførte radioskiftet første halvdel av 2017, er det i første kvartal 2018 lyttervekst både for lokalradio og alle de riksdekkende kanalgruppene. Høyest er veksten i Vest- og Sørlandsfylkene, hvor andelen som oppgir at de lytter til radio har økt fra 55,5 prosent til 60,5 prosent i løpet av siste kvartal.


Mot stabilisering, tross noe nedgang i totaltall 

I områdene som gjennomførte radioskiftet siste kvartal 2017, er det nedgang i den totale radiolyttingen, til tross for at lytting på lokalradio øker. Fallet er størst i Troms og Finnmark, hvor andelen som lytter til radio har gått ned fra 67,4 prosent til 58,5 prosent siden siste kvartal 2017. På det sentrale Østlandet synker lytterandelen fra 58,0 prosent til 55,6 prosent siste kvartal.

Medietilsynet har forventet at radiolyttingen vil stabilisere seg i løpet av 2018. Målinger på nasjonalt nivå i mars viste en stabil utvikling med marginal vekst på landsbasis.

– Fallet i den totale radiolyttingen som vi så rett etter radioskiftet er nå i ferd med å flate ut, i tråd med det som var forventet. Det kan også se ut som om radiolytterne har begynt å vende tilbake i de fylkene som gjennomførte radioskiftet først, sier Velsand.

Lyttertallene Medietilsynet i dag presenterer er utarbeidet av Kantar Media.

 

Hovedfunn

  • Samlet lytterandel for lokalradio på landsbasis er 14,3 prosent
  • Lokalradio vokser i de fleste områder. Størst er veksten i Troms og Finnmark med 4,3 prosentpoeng
  • Total lyttervekst i fylkene som gjennomførte radioskiftet tidlig i 2017, totalt lytterfrafall i fylkene som gjennomførte radioskiftet i fjerde kvartal
  • Lytterandel for radio totalt på landsbasis er 59,2 prosent

 

Kantar Media - Radiotall 2017-2018 Excel

Alle radiokanaler - første kvartal 2018

Medietilsynet CATI-tall - første kvartal 2018

 

For mer informasjon, kontakt Mari Velsand eller Lars Tore Kletvang.