1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Én av fire foreldre vil gi dataspill i julegave

Foto: Medietilsynet

Én av fire foreldre planlegger å gi barna sine dataspill i julegave, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Ifølge Medietilsynets store undersøkelse Barn og medier 2018 spiller nesten alle gutter og over 60 prosent av jenter i alderen 9-18 år dataspill.
– Dataspill er en populær fritidsaktivitet som betyr mye for mange barn, og slik sett er det ikke overraskende at mange foreldre har tenkt å gi barna sine spill til jul, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. I forkant av juleferie med mange fridager, minner Medietilsynet om at det er viktig at foreldre engasjerer seg i dataspill på samme måte som i andre fritidsaktiviteter barna holder på med.

– I Barn og Medier 2018 kommer det frem at barn og unge synes foreldrene er for lite opptatt av deres digitale aktiviteter, og ønsker at de skal engasjere seg mer. I en ny undersøkelse Medietilsynet har gjort nå før jul, oppgir 31 prosent av foreldrene at de pleier å spille dataspill med barna sine i ferier, sier Velsand.

Barn ønsker at foreldre interesserer seg

Medietilsynet påpeker at dersom foreldre tar seg tid til å spille sammen med barna sine, er det lettere å danne seg et bilde av hva barna faktisk bruker store deler av fritiden sin på, og sammen sette grenser og lage avtaler.
– På den ene siden er det viktig at foreldre setter grenser sammen med barna eksempelvis for pengebruk og hvor mye tid de skal bruke på dataspill. Men det er minst like viktig at foreldrene engasjerer seg i barnas spillaktiviteter. Dataspill er ofte god læring; barna bygger avanserte reisverk, snakker engelsk og samarbeider med andre spillere. Det er opplevelser det er fint for barna å kunne dele med foreldrene, sier Velsand.

– Alle ønsker å bli sett og føle at det de gjør oppleves som viktig. Dersom barna opplever at foreldrene ikke er interessert i det de driver med, er det jo også fare for at de ikke snakker med foreldrene dersom de opplever noe negativt eller ubehagelig i forbindelse med dataspilling, sier Velsand.

Medietilsynets råd til foreldre om dataspill

– Snakk om spill med barna dine. Spør hvordan runden gikk og om det var et morsomt spill. Snakk om aldersgrenser og pengebruk i spill.

– Engasjer deg og prøv selv. Spør om å få spille med barna, og be barna om hjelp til å forstå spillet, eller hjelp barna til å løse vanskelige utfordringer. Husk å gi konsollen tilbake til barnet når du er ferdig. Dataspill kan være vanskelig å legge fra seg, også for voksne.

– Sett grenser. Lag avtaler for hvor mye det er ok å bruke av penger i spill, hvordan man skal oppføre seg mot hverandre i spill og hvor lenge det er ok å spille. Definer hva som er familietid og spilletid. Gi beskjed noen minutter før barnet må slutte slik at barnet kan bli ferdig med runden. Det vil kunne dempe konfliktnivået.

Se også Medietilsynets nettsider for mer informasjon og råd om dataspill

Om Medietilsynets undersøkelser

Undersøkelse om dataspill til jul
En av fire foreldre har planer om å kjøpe dataspill i julegave til barna i år, og 31 prosent av foreldrene pleier å spille dataspill med barna sine i ferier. Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for Medietilsynet, der totalt 1015 respondenter ble stilt ulike spørsmål knyttet til dataspill. 25 prosent (254) av respondentene har barn under 18 år, en representativ andel sammenlignet med resten av befolkningen. Det er andelen med barn under 18 år som har besvart spørsmålene om kjøp og spilling av dataspill.

Undersøkelsen Barn og medier 2018
96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller dataspill. I 9-årsalderen er det like mange jenter og gutter som spiller (93 prosent). Fra de er 10 år spiller stadig færre jenter, og ved 18-års alder er det kun 42 prosent av jentene som spiller. Andelen gutter som spiller er over 90 prosent uavhengig av alder. Medietilsynets undersøkelse Barn og medier gjennomføres hvert andre år, og er Norges største undersøkelse om barns medievaner. Den siste undersøkelsen ble publisert i 2018.

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke