1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Bransjen diskuterte skissen til retningslinjer om kroppspress

Direktør Mari Velsand presenterte skissen til etiske retningslinjer

Påvirkere, nettverk og annonsører møtte tirsdag barne- og likestillingsministeren og folkehelseministeren for å diskutere skissen fra Medietilsynet og Forbrukertilsynet til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. – Vi er glad for at initiativet ble godt mottatt, og nå blir det spennende å følge bransjens videre arbeid, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Utgangspunktet for møtet var skissen til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier, som Medietilsynet og Forbrukertilsynet overleverte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland 2. oktober i år.

Påvirker ikke ytringsfriheten

Ønsket til ministeren er at bransjen kan enes om et sett med etiske retningslinjer, som kan bidra til at aktørene blir mer bevisst sin rolle og påvirkningskraft overfor unge følgere.
– Ytringsfrihetsfanen skal vi holde høyt, men vi trenger noen retningslinjer for å hindre de negative konsekvensene som kroppspress kan medføre for barn og unge, sa barne- og likestillingsministeren under møtet.

Skisse for videre arbeid

Velsand understreket under presentasjonen på dialogmøtet at skissen er nettopp det; en skisse for videre arbeid. Barne- og likestillingsdepartementet har satt 1. november som frist for å komme med innspill.
– Målet for Medietilsynet og Forbrukertilsynet har vært å lage en skisse som er konkret og enkel å forstå, og som oppfattes som relevant av bransjen. Nå håper vi bransjen selv tar ballen og bidrar til at de endelige retningslinjene blir best mulig, sa hun. I tilsynenes skisse legges det opp til at bransjen selv skal håndheve retningslinjene gjennom et faglig utvalg, som også skal se på konsekvenser ved brudd.

I forbindelse med arbeidet med skissen har Forbrukertilsynet samlet gjeldende lov- og regelverk på feltet.
– Det er viktig at bransjen har oversikt over dagens lovverk, og hva som kan utløse bruk av sanksjoner. Forbrukertilsynet har gjort en kjempejobb med å samle og tilgjengeliggjøre dette, sa Velsand på møtet.

Påvirkere, nettverk og annonsører kan gi innspill på skissen ved å sende en mail til postmottak@bld.dep.no innen 1. november.

 

Fakta om skissen til etiske retningslinjer

- Medietilsynet og Forbrukertilsynet fikk oppdraget med å utforme en skisse til etiske retningslinjer mot uheldig kroppspress i sosiale medier etter et rundebordsmøte arrangert av barne- og likestillingsministeren og folkehelseministeren 5. juni i år. Utvikling av etiske retningslinjer var ett av flere tiltak bransjen foreslo selv.
- I arbeidet med skissen har tilsynene hatt samtaler og kontaktmøter med bransjeaktører, andre tilsynsmyndigheter og relevante fag- og ressurspersoner. Alle de største nettverkene og et utvalg toneangivende påvirkere har også kommet med innspill til skissen.