1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Se opptak fra Medietilsynets frokostseminar om kildekritikk her

Rikke Sjøberg (statssekretær i Kunnskapsdepartementet), Hege Nilssen (direktør i Utdanningsdirektoratet), Kristoffer Egeberg (redaktør i Faktisk.no) og Mari Velsand (direktør i Medietilsynet). Foto: Tore Bergsaker.

Torsdag 6. september lanserte Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet et nytt undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. – Vi håper undervisningsopplegget gjør at elevene får et mer bevisst forhold til den informasjonen og de nyhetene de konsumerer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Her kan du se opptaket fra frokostseminaret.

Mange unge har vansker med kildekritikk og å skille mellom usanne og sanne nyheter og informasjon på nett. Forsker Tove Stjern Frønes ved Universitetet i Oslo (UiO) frykter det vil oppstå et digitalt klasseskille blant skoleungdommene. Det kommer frem i en nylig publisert artikkel på nettsidene til NRK Hordaland.

Medietilsynet, Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet vil gjerne hjelpe skoleelevene til å bli flinkere til å bedrive kildekritikk – og lanserte derfor et nytt undervisningsopplegg om kritisk medieforståelse for ungdomsskoleelever på et frokostseminar torsdag. Det nye undervisningsopplegget har fått navnet «Falske nyheter – kritisk medieforståelse», og består av undervisningsmateriell og veilederguide for lærere. Opplegget er beregnet på ungdomsskoleelever og kan brukes i klasseundervisningen, eller som en del av konfirmantundervisningen.

– En god start med et godt verktøy

Statssekretær Rikke Sjøberg i Kunnskapsdepartementet åpnet frokostseminaret. Hun var veldig fornøyd med at Utdanningsdirektoratet, Medietilsynet og Faktisk.no har laget et godt verktøy for skolene på kildekritikk og falske nyheter.
– Dette verktøyet trenger vi nå, og vi vil helt sikker trenge mer av dette i fremtiden, sier Sjøberg.

Redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no mener vi må gjøre det vi kan for å lære barna våre å navigere i dagens informasjonsstrøm.
– Barna må lære seg kildekritikk. De må kunne skille mellom kvalitet og søppel, og lære seg verktøy så de kan gjennomføre kvalitetskontroll i sin egen feed. De må rett og slett bli sine egne faktasjekkere. For at elevene skal bli eksperter på kildekritikk, må også lærerne lære seg kildekritikk. Vi tenker at det undervisningsopplegget som presenteres i dag er en god start, sier Egeberg.

Utdanningsdirektoratet har vært med på å utvikle undervisningsopplegget gjennom dubestemmer.no. Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, mener digital kompetanse er noe som må læres og utvikles, på samme måte som de andre ferdighetene barna skal lære i skolen.
– Våre digitale barn bruker mye tid foran skjermen, men det betyr ikke at den tiden gir dem den digitale kompetansen de trenger for å klare seg på skolen, i samfunnet og i arbeidslivet, sier Nilssen.

Her kan du lese pressemeldingen om det nye undervisningsopplegget: Nytt undervisningsopplegg for å skille sant fra usant på nett.