1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet i gang med NRK-vurderingen

Bilde av NRK-meldingen

Medietilsynet er i gang med å vurdere hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Oppdraget er gitt av Kulturdepartementet, og tilsynets rapport skal være klar før 1. mars.

– Oppgaven er omfattende, og skal gjøres på kort tid. Avgrensninger er derfor nødvendig, og vi kommer til å prioritere analyser knyttet til NRKs tilbud på nett og sosiale medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Departementet har bedt Medietilsynet vurdere tre konkrete forhold:
1. Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold.
2. I hvilken grad NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet.
3. Hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til kommersielle aktører – og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

Avgrensning nødvendig

– Tidsrammen vi har fått gjør det nødvendig å avgrense hvilke aktører, innholdstilbud og brukerdata de ulike analysene skal omfatte. Vi har vurdert det slik at nyhets- og aktualitetstilbudet på nett er det viktigste å prioritere. I overgangen til den digitale medieøkonomien er det særlig avisenes tradisjonelle forretningsmodeller som utfordres. Den offentlige debatten om NRKs posisjon i det norske mediemarkedet og deres bidrag til mediemangfoldet reflekterer dette, sier Velsand.

Ulike analyser

Tilsynet vil kartlegge NRKs totale innholdstilbud på alle plattformer, inkludert tematisk og sjangermessig innholdsbredde på de ulike medieplattformene/kanalene, og vil se på NRKs tilstedeværelse og dekning rundt i landet. I tillegg blir det gjort en innholdsanalyse av nrk.no sett opp mot andre nettaviser nasjonalt og regionalt/lokalt. Ulike sider ved bruksmangfold, blant annet i hvilken grad NRK er en fellesarena for store deler av befolkningen, skal også belyses, og nett-trafikken både på nasjonalt og regionalt nivå blir analysert. Dessuten vil Medietilsynet se nærmere på NRKs aktivitet på sosiale medier.
 
– Videre ønsker vi å få oversikt over i hvilket omfang og hvilken form NRKs samarbeider med andre medieaktører. Dette spør vi selvsagt NRK om og i tillegg har vi sendt ut en undersøkelse til redaktører i andre mediebedrifter over hele landet, sier Velsand.

Bistand fra flere miljøer

Medietilsynet får bistand fra flere andre fagmiljøer i arbeidet med å analysere forholdene knyttet til NRK og mediemangfold. Helle Sjøvaag og Hallvard Moe, som er tilknyttet forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier/MONC-miljøet ved Universitetet i Bergen, bidrar i analysearbeidet rundt innholds- og bruksmangfold. Når det gjelder konkurranseanalyser samarbeider Medietilsynet med Menon Economics.
Medietilsynet har også arrangert åpent innspillmøte i forbindelse med NRK-oppdraget, og har i tillegg åpnet for skriftlige innspill til hvilke forhold som bør vurderes.

 

Kontaktpersoner

Mari Velsand

Fristen for å besvare undersøkelsen som er sendt til norske redaktører er fredag 26.januar. For spørsmål knyttet til denne, kontakt Marie Therese Lilleborge.