1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Ny innovasjonsstøtte på plass fra 1. juli

Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

ESA har i dag godkjent den nye innovasjonsstøtten for norske medier. Det er satt av sju millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til den nye støtteordningen. Medietilsynet skal forvalte ordningen, som skal fremme innovasjon og utvikling særlig i lokalmediene.

– Medietilsynet vil i nær fremtid oppnevne et fagutvalg som skal gi innstilling til hvem som skal få tilskudd, før tilsynet beslutter tildelingene. Når ESA nå har godkjent støtteordningen, ligger alt til rette for at ordningen kan tre i kraft fra 1. juli, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Informasjon om søknadsfrist og annen praktisk informasjon om ordningen blir lagt ut på Medietilsynets nettsider før 1. juli.

Den nye innovasjonsstøtten ble foreslått av regjeringen som en oppfølging av rapporten fra Mediemangfoldsutvalget.

– Jeg er glad for at ESA har godkjent ordningen, som vil være et viktig supplement til dagens støtteordninger på mediefeltet, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Hun sier videre at innovasjonsstøtten vil være særlig viktig for små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier med begrensede muligheter til å gjennomføre slike tiltak på egen hånd, og vil bidra til at flere gode innovasjons- og utviklingsprosjekter for mediemangfoldet kan realiseres.

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her

Les vedtaket i ESA her

Her kan du lese hva Medietilsynet tidligere har skrevet om den nye innovasjonsstøtten

Ved spørsmål om den nye innovasjonsstøtten, ta kontakt med Nina Bjerke.