1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Nytt verktøy skal hjelpe foreldre med å trygge barna på nett

Mari Velsand (direktør i Medietilsynet), Gunn Iren Müller (leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen)og Bodil Houg (mobbeombudet i Buskerud).

Medietilsynet og Mobbeombudet lanserer et nytt samtaleverktøy med tema digital dømmekraft. – Norske barn har mobiltelefon fra ung alder. Vi ønsker å gjøre det lettere for foreldrene å bli trygge veiledere for barna i deres digitale mediebruk, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Fra barna er ti år har nesten alle tilgang til smarttelefon, viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2018». Omkring halvparten av alle niåringer og nesten alle tolvåringer er på sosiale medier, og en god del av dem har vært utsatt for en eller annen form for ubehagelig opplevelse på nett, ifølge undersøkelsen.

Nytt samtaleverktøy

Medietilsynet er opptatt av at negative erfaringer kan forebygges gjennom kunnskap og innsikt, og fremhever særlig foreldrenes ansvar. Det er bakgrunnen for at tilsynet sammen med Mobbeombudet i Buskerud nå har utarbeidet en nytt samtaleverktøy.

– Foreldre som tidlig viser interesse og engasjerer seg i barnas mediebruk, kan hjelpe dem med å utvikle digital dømmekraft. Målet med samtaleverktøyet er økt bevissthet både blant foreldre og barn. Det igjen tror vi kan bidra til å redusere hendelser som mobbing, utestenging og uheldig deling av bilder på nett, sier Velsand.

Foreldre må engasjere seg tidlig

Samtaleverktøyet «Digital dømmekraft – foreldre som rollemodeller» er tenkt brukt på møter og temakvelder for foreldre med barn i 2. og 3. klasse. Foreldrene blir delt inn i mindre grupper, og får et ark (også kalt dialogduk) med spørsmål og oppgaver. Oppgavene danner utgangspunkt for felles samtale og refleksjon basert på egne erfaringer om barns digitale mediebruk.

– Samtaleverkøyet kan brukes i stedet for eller i tillegg til dagens tradisjonelle foredrag om barn og sosiale medier. I pilotene som er gjennomført, har vi sett at felles samtale og diskusjon mellom foreldre er mye mer effektivt enn foredrag, sier mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg.

Barna ønsker å lære nettvett av foreldre

Åtte av ti foreldre mener foreldre og voksne i barnets nærhet bør ha det største ansvaret for beskyttelse av barn og unge i deres bruk av medier, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2018. Mange barn sier også selv at de helst vil lære av foreldrene.

– Medietilsynet mener god digital dømmekraft både hos barn og voksne er viktig for å gjøre barn til trygge mediebrukere. Samtaleverktøyet fra Medietilsynet og Mobbeombudet kan hjelpe foreldrene et stykke på vei, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Hun påpeker at når foreldrene begynner å snakke med barna om deres digitale mediebruk tidlig, blir det ofte lettere å håndtere utfordringer de møter senere.

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller, håper verktøyet kan hjelpe foreldre til å snakke åpent med barna, uten å bruke pekefingeren.
– Digital dømmekraft er blitt en grunnleggende ferdighet i dagens samfunn, sier Müller.

Medietilsynets råd til foreldre med digitale barn

# 1 Følg aldersgrensene
# 2 Engasjer deg, vær tilstede og gjør avtaler med barna
# 3 Snakk om hva som er greit å kommentere og dele
# 4 Hjelp barna å være kritiske til informasjon de leser og deler

Samtaleverkøy for foreldre

Om samtaleverktøyet
Samtaleverktøyet «Digital dømmekraft – foreldre som rollemodeller» skal hjelpe foreldrene til å bli gode digitale veiledere for barna gjennom felles samtale og bevisstgjøring. Aldersgrensen på sosiale medier er 13 år. Når foreldre engasjerer seg i spørsmål knyttet til barns digitale mediebruk tidlig, blir det enklere å sette grenser og veilede barna, mener Medietilsynet. Det er utviklet to dialogduker som kan brukes på ulike foreldremøter med noen måneders mellomrom. Samtalen kan ledes av ressurspersoner fra den enkelte skole, som for eksempel en lærer eller en foreldrerepresentant. Diskuter gjerne med skolens foreldreutvalg (FAU) eller ledelse dersom du tenker at dette kan være aktuelt for foreldre i ditt barns klasse. Mer informasjon finner du på www.dialogduk.no.