1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018

158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd i 2018. Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen mottar mest. Foto: Medietilsynet
158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd i 2018. Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen mottar mest. Foto: Medietilsynet

158 aviser får til sammen 313 millioner kroner i produksjonstilskudd (ofte omtalt som pressestøtte) i 2018. Fem nye aviser kommer inn i ordningen, blant disse er nettavisene Minerva og Vol.no. – Vi har fått signaler om at flere nettaviser vurderer å søke tilskudd neste år, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 Av de 313 millioner kronene som fordeles, går over 207,5 millioner kroner til de ti største tilskuddsmottakerne. Klassekampen øker tilskuddet med to millioner kroner fra i fjor og er med et tilskudd på nær 43 millioner kroner den avisen som får klart mest støtte.

Topp ti tilskuddsmottakere i 2018

Klassekampen etterfølges av Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen på listen over aviser som mottar mest støtte. Bergensavisen har størst vekst fra i fjor, både i kroner og prosent. Mentor Medier sine aviser, Vårt Land, Dagsavisen og Rogalands avis, fikk alle vesentlig mindre i tilskudd i 2018 på grunn av fall i opplaget.

Nummer to-mediene får tilsammen 222,1 millioner kroner i tilskudd i 2018, mens nummer en- og alenemediene får 78,7 millioner kroner. De nasjonale ukemediene får 12,2 millioner kroner i tilskudd.

 

Avis 2018 2017 Utvikling i prosent
Klassekampen 42 944 322 40 768 787 5,3
Vårt Land 36 909 220 39 811 119 -7,3
Dagsavisen 32 070 495 35 590 416 -9,9
Bergensavisen (BA) 29 158 132 25 080 552 16,3
 Nationen 22 949 182  22 587 029  1,6 
 Dagen 16 167 416  15 784 106  2,4 
 iTromsø 8 229 619  7 369 018  11,7 
 Fiskeribladet 7 647 891  7 316 215  4,5 
 Rogalands Avis 5 867 201  7 051 917  -16,8 
 Dagens Perspektiv  5 593 723  5 441 266 2,8 
 Totalt  207 537 201  206 800 425 0,4 

Tabellen viser beregnet tilskudd. Dersom aviser har fått for mye eller for lite tilskudd ett år, blir dette korrigert i utbetalingen det påfølgende året. Det faktiske beløpet som utbetales hvert kalenderår, fremkommer derfor ikke i tabellen. Endringer i opplagsutviklingen er hovedårsaken til at støtten til de enkelte mediene endrer seg fra år til år.

Tre aviser får støtte for første gang

Fem nye aviser kvalifiserte til å motta støtte i år. Tre av avisene som kom inn i ordningen, Minerva, Vol.no (Vesterålen Online) og Bladet Vesterålen, får tilskudd for første gang i 2018. Avisene Vestlandsnytt og Setesdølen har mottatt tilskudd tidligere, og etter å ha vært ute av ordningen noen år, kvalifiserer disse avisene på nytt for støtte. Lokalavisene Sortlandsavisa og Yderst har lagt ned driften og er dermed ute av støtteordningen.

Minerva er en borgerlig avis som dekker politikk, idéer og kultur, og er både nettavis (minervanett.no) og et kvartalsskrift på papir. Det er nettavisen som kvalifiserte til tilskudd. Vol.no (Vesterålen Online) er en regional nettavis for distriktet Vesterålen og dekker kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Øksnes, Sortland og til en viss grad Lødingen. Bladet Vesterålen kommer ut i Sortland kommune og dekker Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord. Avisen kommer ut fem ganger i uken. Vestlandsnytt gis ut i Møre og Romsdal, mens Setesdølen gis ut i Bygland i Aust-Agder. Begge avisene kommer ut to dager i uken og redigeres på nynorsk.

Fakta om produksjonstilskuddet

  • Støtten skal sørge for et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet og administreres og utbetales av Medietilsynet
  • Tilskuddsordningen er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medier og medier med små opplag
  • Ordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag

Les mer om produksjonstilskuddet her

Tildelte midler for 2018 (pdf)

Tildelte midler for 2018 (excel)

For mer informasjon, ta kontakt med Hanne Nistad Sekkelsten