1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Produksjonstilskott

Formålet med ordninga er å legge til rette for ein brei samfunnsdebatt, og å halde befolkninga breitt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Søknadsfristen for produksjonstilskot er 15. mars.

Ny forskrift om produksjonstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium blei vedtatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 8. desember 2022. Forskrifta tredde i kraft 1. januar 2023. Forskriftsendringane har konsekvensar for kva avisene må dokumentere i søknaden om produksjonstilskott. Klikk her for informasjon om dei viktigaste endringane i forskrifta.

Produksjonstilskottet er den største av dei direkte mediestøtteordningane, og er eit av verkemidla staten har for å fremme mediemangfald.

Produksjonstilskottet skal bidra til eit mangfald av lokale nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet. Alle nyheits- og aktualitetsmedium på papir og nett, med unntak av kringkastarar, kan søke.

Ordninga er særleg retta mot medium i marknader som er for små til å vere berekraftige og medium som er alternativ til dei leiande media i større marknader. Produksjonstilskottet skal korrigere for marknadssvikt for mindre medium og nummer to-medium i slike marknader.

Produksjonstilskottet blei fordelt for første gong i 1969. Ordninga er plattformnøytral, og likestiller papir- og nettaviser.

 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Logg på Min side og søk produksjonstilskott
hus min side png sort 60x60.png Har du ikkje tilgang til Min side? Registrer deg her.

En oransje strek som skiller sakene

Tidlegare nyheitssaker om produksjonstilskott 

2023:

Fire nye aviser får produksjonstilskot

No kan avisene søke om 400 millionar kroner i støtte

2022:

Dei minste lokalavisene får åtte millionar kroner meir i mediestøtte enn i fjor

16 nye aviser har søkt mediestøtte i år

Medietilsynet skal fordele 390 millioner kroner i produksjonstilskudd til avisene i år

2021: 

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

Feil i listen over fordelingen av produksjonstilskudd

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskott til avisene: Klassekampen får mest støtte, størst auke for Dagsavisen

Medietilsynet med prognose for årets mediestøtte: Økning for de fleste avisene

Åtte nye aviser har søkt om mediestøtte 

Medietilsynet fordeler 370 millioner i mediestøtte til avisene i år 

2020: 

Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier 

Forskriftsendring skal gi medier mulighet til å få både statlig og kommunal støtte 

Elleve nye aviser har søkt om mediestøtte 

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor 

Medietilsynet har vurdert nye søkarar til produksjonstilskott: Medier24, Rana.no og Porten.no får støtte 

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskudd til avisene: Klassekampen får mest mediestøtte, størst økning for Fiskeribladet 

2019: 

To nye aviser har søkt produksjonstilskudd 

Usikker tilskudds-prognose for aviser på grunn av store endringer blant søkerne 

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier 

Morgenbladet får auka støtte 

Medietilsynet inviterer til pressekonferanse om nye søkere til produksjonstilskuddet 

Medietilsynet har konkludert: Dagbladet Pluss får ikke støtte 

Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor 

Medietilsynet: Avisa Korsets Seier får ikkje støtte 

2018: 

Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018 

Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år 

Bladet Vesterålen AS har fått endelig avslag på søknad om produksjonstilskudd 

2017:

313 millioner fordelt i produksjonstilskudd –  for første gang får lokal nettavis støtte 

Redusert produksjonstilskudd og ny innovasjonsordning 

2016: 

Desse avisene mottar produksjonstilskot i 2016