1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Produksjonstilskudd

Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og er ett av statens virkemidler for å fremme mediemangfold. Produksjonstilskuddet skal bidra til at det er et mangfold av lokale medier i hele landet.

Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Alle nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett, med unntak av kringkastere, kan søke.  

Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som er alternativer til de ledende mediene i større markeder. Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder. 

Produksjonstilskuddet ble fordelt for første gang i 1969. Ordningen er plattformnøytral, og likestiller papir- og nettaviser. 

Tilskuddsutvalget gir Medietilsynet råd i behandlingen av søknader og andre saker som hører inn under forskriften, og består av fagfolk fra mediebransjen. Tilskuddsutvalget gir Medietilsynet råd, og Medietilsynet beslutter. 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Logg på Min side og søk produksjonstilskot 

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om produksjonstilskudd 

16 nye aviser har søkt mediestøtte i år

Medietilsynet skal fordele 390 millioner kroner i produksjonstilskudd til avisene i år

2021: 

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

Feil i listen over fordelingen av produksjonstilskudd

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskott til avisene: Klassekampen får mest støtte, størst auke for Dagsavisen

Medietilsynet med prognose for årets mediestøtte: Økning for de fleste avisene

Åtte nye aviser har søkt om mediestøtte 

Medietilsynet fordeler 370 millioner i mediestøtte til avisene i år 

2020: 

Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier 

Forskriftsendring skal gi medier mulighet til å få både statlig og kommunal støtte 

Elleve nye aviser har søkt om mediestøtte 

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor 

Medietilsynet har vurdert nye søkarar til produksjonstilskott: Medier24, Rana.no og Porten.no får støtte 

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskudd til avisene: Klassekampen får mest mediestøtte, størst økning for Fiskeribladet 

2019: 

To nye aviser har søkt produksjonstilskudd 

Usikker tilskudds-prognose for aviser på grunn av store endringer blant søkerne 

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier 

Morgenbladet får auka støtte 

Medietilsynet inviterer til pressekonferanse om nye søkere til produksjonstilskuddet 

Medietilsynet har konkludert: Dagbladet Pluss får ikke støtte 

Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor 

Medietilsynet: Avisa Korsets Seier får ikkje støtte 

2018: 

Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018 

Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år 

Bladet Vesterålen AS har fått endelig avslag på søknad om produksjonstilskudd 

2017: 

313 millioner fordelt i produksjonstilskudd –  for første gang får lokal nettavis støtte 

Redusert produksjonstilskudd og ny innovasjonsordning 

2016: 

Desse avisene mottar produksjonstilskot i 2016