1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Produksjonstilskot

Formålet med ordninga er å legge til rette for ein brei samfunnsdebatt, og å halde befolkninga breitt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Produksjonstilskotet er den største av dei direkte mediestøtteordningane, og er eitt av staten sine verkemiddel for å fremme mediemangfald. Produksjonstilskotet skal bidra til at det er eit mangfald av lokale medium i heile landet.

Produksjonstilskotet skal bidra til eit mangfald av nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet. Alle nyheits- og aktualitetsmedium på papir og nett, med unnatak av kringkastarar, kan søkje.

Ordninga er særleg retta mot medium i marknader som er for små til å vere berekraftige og medium som er alternativ til dei leiande media i større marknader. Produksjonstilskotet skal korrigere for marknadssvikt for mindre og nummer to-medium i slike marknader.

Produksjonstilskotet blei fordelt for fyrste gong i 1969. Ordninga er plattformnøytral, og likestiller papir- og nettaviser.

Tilskotsutvalet gir Medietilsynet råd i behandlinga av søknader og andre saker som høyrer inn under forskrifta, og består av fagfolk frå mediebransjen. Tilskotsutvalet gir Medietilsynet råd, og Medietilsynet avgjer.

 

 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png Logg på Min side og søk produksjonstilskot
hus min side png sort 60x60.png Har du ikkje tilgang til Min side? Registrer deg her.

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om produksjonstilskudd 

16 nye aviser har søkt mediestøtte i år

Medietilsynet skal fordele 390 millioner kroner i produksjonstilskudd til avisene i år

2021: 

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

Feil i listen over fordelingen av produksjonstilskudd

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskott til avisene: Klassekampen får mest støtte, størst auke for Dagsavisen

Medietilsynet med prognose for årets mediestøtte: Økning for de fleste avisene

Åtte nye aviser har søkt om mediestøtte 

Medietilsynet fordeler 370 millioner i mediestøtte til avisene i år 

2020: 

Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier 

Forskriftsendring skal gi medier mulighet til å få både statlig og kommunal støtte 

Elleve nye aviser har søkt om mediestøtte 

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor 

Medietilsynet har vurdert nye søkarar til produksjonstilskott: Medier24, Rana.no og Porten.no får støtte 

Medietilsynet har fordelt årets produksjonstilskudd til avisene: Klassekampen får mest mediestøtte, størst økning for Fiskeribladet 

2019: 

To nye aviser har søkt produksjonstilskudd 

Usikker tilskudds-prognose for aviser på grunn av store endringer blant søkerne 

Høring om forskriftsendring for opplag i nyhets- og aktualitetsmedier 

Morgenbladet får auka støtte 

Medietilsynet inviterer til pressekonferanse om nye søkere til produksjonstilskuddet 

Medietilsynet har konkludert: Dagbladet Pluss får ikke støtte 

Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor 

Medietilsynet: Avisa Korsets Seier får ikkje støtte 

2018: 

Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018 

Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år 

Bladet Vesterålen AS har fått endelig avslag på søknad om produksjonstilskudd 

2017: 

313 millioner fordelt i produksjonstilskudd –  for første gang får lokal nettavis støtte 

Redusert produksjonstilskudd og ny innovasjonsordning 

2016: 

Desse avisene mottar produksjonstilskot i 2016