1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet gir råd om dataspill på somali og arabisk

Gutter spiller dataspill på mobilen. Foto: Medietilsynet
Nå gir Medietilsynet ut dataspillråd for foreldre på fire språk, i tillegg til engelsk og norsk. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har utarbeidet råd om hvordan foreldre kan snakke med barn om dataspill blant annet på somali og arabisk. Rådene presenteres på Dataspillkonferansen som arrangeres av Medietilsynet i dag. – Vi vil gjøre det enklere for foreldre å snakke med barna om dataspill på sitt eget morsmål, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har fått oversatt de viktigste rådene fra informasjonskampanjen snakkomspill.no til fire ulike språk. Rådene presenteres sammen med en ny kampanjefilm om dataspill på Dataspillkonferansen i dag. Rådene er oversatt til arabisk, somali, polsk og tigrinja, ettersom disse språkene var de mest oversatte språkene i offentlige tolketjenester. Sistnevnte språk snakkes i Eritrea og Etiopia. Rådene er tidligere oversatt til engelsk.

– Nesten alle barn spiller dataspill, og derfor er det viktig at foreldre kan snakke med dem om spilling, uansett språk. Vi håper at våre oversatte råd kan gjøre det enklere for foreldre med andre morsmål enn norsk å ha en god dialog med barna sine om dataspill, sier Velsand.

Tall fra Medietilsynets store undersøkelse Barn og medier 2018 viser at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller dataspill.

Dataspill på godt og vondt

Spilleproblemer forekommer hyppigere hos personer født i ikke-vestlige land (Afrika, Asia eller Sør- og Mellom-Amerika) ifølge den siste befolkningsundersøkelsen som ble gjennomført av Universitetet i Bergen i 2015. Dette gjelder både for penge- og dataspill.

Samtidig fant Vestlandsforskning i sin studie at ungdom med ikke-vestlig bakgrunn bruker dataspill til å bli bedre kjent med norske ungdommer, samtidig som de spiller for å holde kontakten med ungdom som kommer fra hjemlandet.

– For de fleste er dataspill en positiv og sosial aktivitet, som til og med kan bidra i integreringen. Vi ønsker ikke å krisemaksimere, men mener det er viktig at foreldrene engasjerer seg, prøver å spille med barna og setter grenser for spillingen slik de gjør på andre områder i barnas liv, sier Velsand.

Ikke-vestlig ungdom er målgruppe

Dataspillkonferansen arrangeres i år for fjerde gang, og er et fast tiltak i regjeringens Handlingsplan for spilleproblemer. Handlingsplanen skal bidra til en ansvarlig spillpolitikk, og legger opp til at det skal satses mer på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon om penge- og dataspill i årene som kommer. Ikke-vestlige minoriteter er en særlig målgruppe for forskning og informasjonstiltak i den nåværende handlingsplanen.

– Vi har et spennende program som tar for seg spilltrenden Fortnite, det vil legges frem ny forskning om dataspill i et familie- og minoritetsperspektiv og vi belyser utviklingen når det gjelder pengespill i dataspill, sier Velsand.

Om Dataspillkonferansen

Konferansen starter kl. 09.00 på Mesh i Oslo, og strømmes direkte på Medietilsynets nettsider og på Medietilsynets Facebook-side. Snakkomspill.no er et informasjonssamarbeid mellom Medietilsynet og Lotteritilsynet.

Medietilsynets spillråd til foreldre

  1. Snakk om spill med barna dine
  2. Engasjer deg og prøv selv
  3. Sett grenser

Dataspillråd til foreldre - Arabisk

Dataspillråd til foreldre - Polsk

Dataspillråd til foreldre - Somali

Dataspillråd til foreldre - Tigrinja

Arabisk dataspillråd til foreldre Polsk dataspillråd til foreldre Somali dataspillråd til foreldre  Tigrinja dataspillråd til foreldre 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Nina Bjerke