1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Skoler og barnehager gode på å følge aldersgrenser når de viser film

Barn ser på kinofilm. Foto: Medietilsynet

I en tilsynskontroll gjennomført av Medietilsynet oppgir 96 prosent av skolene og barnehagene at de følger aldersgrensene.

– Kontrollen viser at skoler og barnehager er kjent med bildeprogramloven og pliktene loven pålegger ved visning av film til barn, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Skoler, SFO og barnehager har lov til å vise filmer for barn, men må følge aldersgrensene og eventuelt skaffe samtykke fra foreldre hvis de har barn som er yngre enn aldersgrensen på filmen eller programmet. Nesten 90 prosent av de som svarte på tilsynsundersøkelsen oppgir at de bruker film og tv-programmer i undervisningen.

– Målet med tilsynskontrollen var å få en oversikt over om skolene og barnehagene kjenner pliktene sine og om de har rutiner på plass for å fylle dem, sier Sekkelsten.

48 skoler og barnehager svarte på undersøkelsen, og alle fylkene er representert.

Les mer om visning av film for barn, aldersgrenser og retningslinjer her.

For mer informasjon, ta kontakt med Hanne Sekkelsten