1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet støtter forslag om å innføre strengere straff for deling av bilder

Jente ser på PC. Foto: Medietilsynet
Medietilsynet støtter forslaget til Justis- og beredskapsdepartementet om å endre straffeloven for å gi et bedre vern mot spredning av avslørende, nedverdigende eller krenkende bilder. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å endre straffeloven for å gi et bedre vern mot spredning av avslørende, nedverdigende eller krenkende bilder. – Slik bildedeling er en stor påkjenning for den som rammes, og vi er derfor enige i at denne typen krenkelser bør straffes strengere, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet deler departementets vurderinger om behovet for og omfanget av lovendringen. Tilsynet støtter også at en slik krenkelse som utgangspunkt bør straffes med ubetinget fengsel ved lovbrudd for de over 18 år og samfunnsstraff for de under 18 år.

Mener endring styrker den kritiske medieforståelsen

Medietilsynet mener en god og tydelig regulering av offentliggjøring av bilder, og film- og lydopptak som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den som er avbildet vil bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen blant barn og unge.
– Vi tror denne lovreguleringen kan bidra til å øke forståelsen for hvilke konsekvenser uønsket bildedeling kan få, både for den som deler og den som krenker. En pedagogisk utformet straffelovsbestemmelse som er tydelig på hvilke handlinger som er ulovlige, er viktig i et slikt holdningsarbeid, sier Velsand.

Tar til orde for flere tiltak

Medietilsynet presiserer i sin høringsuttalelse at selv om straffelovens bestemmelser blir tydeligere og mer pedagogisk utformet, kan ikke denne lovendringen alene endre delingskulturen som er utbredt blant barn og unge.
– Det blir fortsatt viktig å iverksette tiltak som kan øke den kritiske medieforståelsen, både blant barn og unge og generelt i samfunnet, sier Velsand.

Bildedeling blant barn og unge

Mer enn 1 av 10 unge i alderen 13 – 18 år har i løpet av siste året sendt ett eller flere nakenbilder av seg selv til noen andre. Dette rapporterer barn og unge selv i Barn og medier 2018. Av alle 9 – 18-åringer sier 3 av 10 at de har sendt eller publisert bilder eller videoer av andre uten deres samtykke. Medietilsynet vil følge denne utviklingen videre fremover.

Les Medietilsynets høringsuttalelse her

Her kan du lese høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet