1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet og Nkom anbefaler å bruke Riksblokk II til riksdekkende digital radio

Medietilsynet mener det er positivt for mediemangfoldet at Riksblokkk II er tilgjengelig for riksdekkende digital radio. Foto Medietilsynet

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foreslår å bruke Riksblokk II til riksdekkende digital radio også videre framover. Det er klart etter at myndighetene nå har levert sin anbefaling til Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi mener det er positivt for mediemangfoldet at Riksblokkk II er tilgjengelig for riksdekkende digital radio, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ett av fire landsdekkende sendernett

Riksblokk II er ett av fire landsdekkende nett for digitale radiosendinger i Norge. Nettet var ment å dekke behovet for riksdekkende kommersielle radiosendinger når Riksblokk I ble full, og skulle også gi ekstra kapasitet til lokalradio i storbyene dersom det ikke var ledig plass i Lokalradioblokka. Mens Norkring hadde konsesjon var det liten interesse for å leie kapasitet i dette nettet, og det var kun drift i et begrenset område på Vestlandet.

Som følge av at Norkring leverte tilbake konsesjonen tidligere i år, har Medietilsynet og Nkom vurdert hvordan Riksblokk II bør brukes videre framover.

Tilsynene er nå klare med sin anbefaling, og foreslår altså at nettet også videre framover skal kunne brukes til riksdekkende digital radio. Tilsynene mener Riksblokk II bør lyses ut. Dersom flere enn én interessent melder seg, bør tillatelsene tildeles via en auksjon hvor den som byr mest penger får tillatelsene. Tillatelsene bør vare minst til 31. desember 2031.

Økt kapasitet til riksdekkende radio kan styrke mediemangfoldet

All kapasiteten i Riksblokk I er i dag tatt i bruk. Medietilsynet mener derfor at det kan styrke mediemangfoldet å gjøre Riksblokk II tilgjengelig for aktører som ønsker å lage riksdekkende radio.

Medietilsynet og Nkom har også vurdert om Riksblokk II bør deles opp i adskilte regioner og benyttes til digital lokalradio, men har konkludert med at det ser ut til å være tilstrekkelig kapasitet i Lokalradioblokka for aktører som ønsker å etablere lokalradio på DAB.

– Dessuten ser vi at det er vanskelig for aktører som bygger ut sendernett i Lokalradioblokka å få nok leietakere å dele kostnadene med. Enda et sendernett til digital lokalradio kan derfor gjøre situasjonen mer krevende for utbyggerne, sier Mari Velsand.

Foreslår ulike vilkår for å kunne ta i bruk Riksblokk II

Medietilsynet og Nkom foreslår en rekke vilkår for å få tillatelse til å bruke Riksblokk II. Blant annet foreslås krav til befolkningsdekning, tidspunkt for når anleggskonsesjonen må tas i bruk, krav om riksdekkende sendinger, mangfold på eiersiden og ulike tiltak slik at sendingene til andre kanaler ikke blir forstyrret.

Dersom ingen aktører melder sin interesse når Riksblokk II lyses ut, foreslår tilsynene å enten gjøre nettet tilgjengelig i seks måneder etter utlysningen der «først til mølla»-prinsippet gjelder, eller å holde Riksblokk II tilbake i en periode før ressursen lyses ut på nytt.

Les hele anbefalingen til Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet her

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.

Fakta om sendernett for digital radio i Norge

• Norge har fire landsdekkende frekvensnett som er avsatt til digitale kringkastingstjenester
• Riksblokk I er et landsdekkende, kommersielt DAB-nett med radiokanaler som P4, P5 og Radio Norge, der Norkring innehar frekvenstillatelsen
• Norkring hadde frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i Riksblokk II frem til 15. mai 2019, før tillatelsen og konsesjonen ble levert tilbake. Som ledd i en midlertidig løsning etter Norkrings tilbakelevering, har A-Media AS fått tillatelser til å bruke Riksblokk II i et avgrenset område frem til 31. desember 2019. Den midlertidige løsningen ble etablert slik at aktørene som hadde sendinger i Riksblokk II under Norkrings konsesjon kunne fortsette sendingene sine frem til endelig avklaring og tildeling av tillatelser for Riksblokk II blir gjennomført
• DAB Regionblokka er delt opp i åtte regioner og disponeres av NRK
• Lokalradioblokka er tilrettelagt for digital lokalradio i 37 regioner, som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Per i dag er det 181 lokalradiokonsesjoner i Lokalradioblokka