1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor

Medietilsynet fordeler 318 millioner kroner i produksjonstilskudd til litt over 150 aviser i år, fem millioner kroner mer enn i 2018. Økningen går i sin helhet til lokalaviser i ordningen. Foto: Medietilsynet
Medietilsynet fordeler 318 millioner kroner i produksjonstilskudd til litt over 150 aviser i år, fem millioner kroner mer enn i 2018. Økningen går i sin helhet til lokalaviser i ordningen. Foto: Medietilsynet

Over 120 lokalaviser får økt tilskuddet med til sammen 5,6 millioner kroner i 2019, en økning på nesten åtte prosent fra 2018. – Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Totalt får vel 150 aviser til sammen 318 millioner kroner i produksjonstilskudd i år, fem millioner kroner mer enn i 2018. Økningen går i sin helhet til lokalaviser i ordningen.

Størst økning til Bergensavisen og Morgenbladet

Klassekampen får fortsatt mest støtte med over 42 millioner kroner i tilskudd, selv om avisen mister noen hundre tusen kroner. Støtten til Bergensavisen og Morgenbladet har størst prosentvis økning målt mot fjoråret. Bergensavisens opplagsvekst gir nesten seks millioner kroner mer i støtte, og med 35 millioner i tilskudd får avisen nest mest av støttemottakerne i 2019. Morgenbladet nær dobler sin støtte til cirka 10,4 millioner kroner etter å ha økt fra én til to utgaver i uken.

Størst prosentvis reduksjon får Fiskeribladet, som mister 14 prosent av støtten. Det tilsvarer en nedgang på nesten én million kroner.

Én avis inn og fire ut av ordningen

Én ny avis kvalifiserte til å motta støtte i år. Avisen Midsundingen er lokalavis for Midsund kommune i Møre og Romsdal, kommer daglig ut på nett og som papirutgave én gang i måneden. Det er nettutgaven som kvalifiserte til tilskudd.

Fire aviser forsvant ut av støtteordningen i 2019. Avisene Gjengangeren og Telen hadde for store økonomiske driftsoverskudd i 2018 til å kvalifisere for tilskudd, mens avisene Nordvestnytt og Åmliavisa har lagt ned driften.

Medietilsynet har tidligere konkludert med at de nye søkerne Dagbladet Pluss og Nett.no ikke kvalifiserte for produksjonstilskudd fordi publikasjonene ikke oppfylte kravene til formål og innhold.

De største støttemottakerne

Over 208 millioner av støtten går til de ti største mottakerne. Her er avisene som fikk mest i produksjonstilskudd i 2019:

Avis

2019

2018

Utvikling i prosent

Klassekampen

42 177 500

42 944 322

-2 %

Bergensavisen (BA)

35 083 878

29 158 132

20 %

Vårt Land

33 081 582

36 909 220

-12 %

Dagsavisen

29 734 383

32 070 495

-8 %

Nationen

21 868 778

 22 949 182

-5 %

Dagen

15 392 136

16 167 416

-5 %

Morgenbladet

10 411 634

4 852 582

115 %

iTromsø

8 335 814

8 229 619

1 %

Fiskeribladet

6 688 937

7 647 891

-14 %

Dagens Perspektiv

6 081 681

5 593 723

9 %

Totalt

208 856 323

206 522 582

1 %

Opplagsvekst gir økt støtte

Endringer i opplagsutviklingen er hovedårsaken til at tilskuddet til de såkalte nummer to-avisene (som Klassekampen, Fiskeribladet, Dagsavisen og Nationen) går opp eller ned fra år til år.

Størrelsen på tilskuddet til den enkelte lokalavis avhenger av om avisen kommer ut i Sør-Norge eller Nord-Norge, hvor stort opplag avisen har og antall utgaver i 2018.

Fakta om produksjonstilskuddet

  • Nummerén-medier er lokale aviser som har størst opplag på utgiverstedet, og alenemedier er lokale aviser som er alene på utgiverstedet. Nummerto-mediene er lokale, regionale og nasjonale aviser som har en konkurrent på utgiverstedet, mens de nasjonale ukemediene er ukeaviser som betjener hele landet
  • Medietilsynet har fordelt 318 millioner kroner i produksjonstilskudd i 2019, der 230,7 millioner kroner går til nummer to-mediene, 76,9 millioner kroner til nummerén- og alenemediene og 6,9 millioner kroner til de nasjonale ukemediene. 3,4 millioner kroner går til aviser i overgangsordning (aviser som skal ut av ordningen) og aviser som la ned sin virksomhet i løpet av 2019
  • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet
  • Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som er alternativer til de ledende mediene i større markeder
  • Produksjonstilskuddet ble fordelt for første gang i 1969
  • Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser

Les mer om produksjonstilskuddet her

Tildelte midler for 2019 (pdf)

Tildelte midler for 2019 (excel)

For mer informasjon ta kontakt med Nina Bjerke.