1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Flere foreldre vet hvorfor sosiale medier har 13-årsgrense

Åtte av ti foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til 13-årsgrensen på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig tror nesten like mange at aldersgrensen er satt også for å beskytte barn mot skadelig innhold – noe som altså ikke er tilfelle. Foto: Medietilsynet
Åtte av ti foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til 13-årsgrensen på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig tror nesten like mange at aldersgrensen er satt også for å beskytte barn mot skadelig innhold – noe som altså ikke er tilfelle. Foto: Medietilsynet

Åtte av ti foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til 13-årsgrensen på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. For ett år siden var bare tre av ti klar over hvorfor barn under 13 år ikke kan opprette egen profil på sosiale medier uten foreldresamtykke.

Samtidig tror nesten like mange at aldersgrensen er satt også for å beskytte barn mot skadelig innhold – noe som altså ikke er tilfelle. Medietilsynets undersøkelse viser også at omkring halvparten av foreldre med barn under 18 år inngår avtaler med barnet om bruk av sosiale medier.

– Vi ser en økt bevissthet hos foreldre når det gjelder barnas aktiviteter på sosiale medier, og det er bra. Samtidig er det fortsatt behov for råd og veiledning, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Barnas ønsker styrer

Tre av fire barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier, viser tall fra Medietilsynets store undersøkelse Barn og Medier 2018. Snapchat er de yngste barnas førstevalg, etterfulgt av Instagram. En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at barns ønske om å være på sosiale medier er hovedgrunnen til at foreldre lar barn under 13 få egen profil. Andre viktige årsaker er at foreldrene mener barnet er modent nok og at barnet ikke skulle være utenfor i vennegjengen.

– Vi vet at en del viktige aktiviteter i barnas liv foregår på sosiale medier, og det kan være vanskelig å stå utenfor om alle vennene er på. Vi anbefaler foreldre å vurdere barnets modenhet før de tar stilling til om barn under 13 år skal få opprette profil på sosiale medier. Ta deg tid og snakk grundig med barnet om hva opprettelse av en profil innebærer og hvilke utfordringer som kan oppstå, sier Velsand. Medietilsynet oppfordrer også foreldre til å diskutere med andre foreldre for eksempel i klassen når og hvordan barna bør få bruke sosiale medier.

Aktørene på sosiale medier må ta ansvar

Medietilsynet er også opptatt av at aktører som tilbyr tjenester på sosiale medier i større grad må ta ansvar.

– Aktørene kan ikke lukke øynene for at barn som er yngre enn 13 år bruker deres tjenester. De må ta et større ansvar og sørge for at det går an å kontrollere at barna er gamle nok eller at det foreligger gyldig foreldresamtykke. Dessverre er det få aktører som har dette på plass i dag, sier Velsand.

Ny veileder for foreldre

Medietilsynet lanserer i anledning «Safer Internet Day» 5. februar en ny veileder for foreldre om barn og sosiale medier i samarbeid med Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet. Det arrangeres også en konferanse på Kulturhuset i Oslo om sosiale medier og aldersgrenser, med foredragsholdere som Ane Dahl Torp og det nye Barneombudet Inga Bejer Engh. Seminaret blir streamet.

Fakta om barn på sosiale medier

 • Barn og unge er i stor grad på sosiale medier. I aldersgruppen 9 - 18 år er 9 av 10 på sosiale medier
 • Tre av fire barn i aldersgruppen 9 - 12 år er på sosiale medier (79 prosent av jentene og 69 prosent av guttene)
 • Snapchat er det mest populære sosiale mediet blant alle barn under 18 år, og i aldersgruppen 9 - 12 år er Snapchat uten tvil mest populært (62 %), med Instagram (37 %) på andre og Facebook (7 %) på tredje plass
  (Kilde: Barn og medier 2018, Medietilsynet)
 • Litt over halvparten av foreldrene (53 %) oppgir at de har inngått en eller annen form for avtale med barnet sitt om bruk av sosiale medier, mens 47 % har ikke inngått noen avtaler
 • Ni av ti av foreldrene (92 %) snakket med barnet om regler og retningslinjer før barnet opprettet egne profiler på sosiale medier
 • De fleste foreldre vet at personvernhensyn er årsaken til at barn under 13 år ikke kan opprette egen profil på sosiale medier uten foreldresamtykke (83 %), men nesten like mange (76 %) tror aldersgrensen også er satt fordi sosiale medier kan ha innhold som kan være skadelige for barn under 13 år
 • Hovedårsaken til at barn fikk opprette egen profil på sosiale medier var at barnet ønsket det selv (77 %). Andre viktige årsaker, er at foreldrene mente barnet var modent nok (58 %) og at barnet ikke skulle være utenfor i vennegjengen (43 %)
  (Kilde: Undersøkelse fra Medietilsynet, 2019)

For mer informasjon eller pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.