1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Forbud mot politisk reklame på tv

Det er ikke tillatt med politisk reklame på tv - mens forbudet ikke gjelder på andre medieplattformer. Foto Medietilsynet
Det er ikke tillatt med politisk reklame på tv - mens forbudet ikke gjelder på andre medieplattformer. Foto Medietilsynet

I forbindelse med det forestående valget minner Medietilsynet om at det ikke er tillatt med reklame for livssyn og politiske budskap på tv. Forbudet gjelder ikke for radio eller andre medieplattformer, slik som for eksempel sosiale medier eller podkaster.

Forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap gjelder kun på lineær tv, ifølge kringkastingsloven § 3-1. Det er ellers tillatt med denne typen reklame på alle andre medieplattformer, inkludert i såkalte audiovisuelle bestillingstjenester (program som kan sees på det tidspunktet seeren selv ønsker).

Politiske partier kan ikke sponse programmer på tv, radio eller i audiovisuelle bestillingstjenester, ifølge kringkastingsforskriften § 3-11. Politiske partier kan heller ikke kjøpe produktplassering i disse kanalene, ifølge kringkastingsloven § 3-7.

– Medietilsynet fører tilsyn med forbudet, og vi vil følge ekstra med i forbindelse med det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Bakgrunn for forbudet

Forbudet mot politisk reklame er begrunnet blant annet med at kapitalsterke grupperinger vil kunne få fordeler og større mulighet enn andre til å markedsføre sine synspunkter på bekostning av mindre ressurssterke partier eller interesseorganisasjoner. Reklame for politiske budskap vil også kunne gi et skjevt bilde av kompliserte samfunnsspørsmål, i tillegg til at reklameformen i liten grad gir åpning for å ta til motmæle.

Les mer på Medietilsynets nettsider.

Spørsmål om politisk reklame kan rettes til Lars Erik Krogsrud.