1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Tre av fire er usikre på hvilke bilder det er lov å dele på Facebook

Medietilsynets undersøkelse viser at de færreste vet ikke om det er lov å publisere tilfeldige bilder de finner på nett på egen Facebook-side. Foto: Medietilsynet

Tre av fire er usikre på reglene knyttet til opphavsrett og bildedeling på Facebook, viser nye tall fra Medietilsynet. – Det er et tankekors at så mange mangler kunnskap om bildebruk på Norges største sosiale medier-plattform, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse i befolkningen tar blant annet for seg kunnskap om digitale verktøy, publisering av bilder, ulovlige ytringer og ulovlig reklame.

Liten kunnskap om når bilder kan publiseres

I undersøkelsen svarer tre av fire nordmenn (76 prosent) at de er usikre på reglene for opphavsrett og bildedeling på Facebook. De færreste vet for eksempel om det er lov å publisere tilfeldige bilder de finner på nett på egen Facebook-side.

– Når du skal publisere eller dele bilder eller film må du forholde deg både til personopplysningsloven og åndsverkloven. Det betyr at du dersom du har tatt et bilde du ønsker å publisere, må du spørre dem som er på bildet om det er greit. Før du publiserer et bilde du finner på nett må fotografen eller bildebyrået forespørres. Du har også selv et ansvar for å vurdere om det er etisk riktig å videreformidle bildene eller filmene du ønsker å publisere, sier Velsand.

De eldste kan minst om personverninnstillinger

Undersøkelsen kartlegger også nordmenns vurdering av egen evne til å løse ulike oppgaver på nett. Blant de spurte svarer én av fire (38 prosent) at de ikke klarer å hjelpe en venn med å endre brukerinnstillingene på Facebook. For befolkningen over 60 år gjelder dette enda flere, nemlig sju av ti (71 prosent).

– Vi vet at folk deler mye fra livet sitt via sosiale medier, men det er nok mange som ikke er bevisste på om de har åpen eller lukket profil eller hvem som har tilgang til det de legger ut. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med personverninnstillingene og ha et bevisst forhold til eget personvern på nett, sier Velsand.

Skattemeldingen mer utfordrende for unge

Selv om unge stort sett har god digital kunnskap, finnes det også tjenester de er mer usikre på. I aldersgruppen under 30 år oppgir over halvparten (54 prosent) at de ikke kunne hjulpet en venn med å endre skattemeldingen på nett, mot 33 prosent for de over 60 år. I hele befolkningen er det 36 prosent som mener de ikke klarer å hjelpe en venn med å endre skattemeldingen.

Resultater fra undersøkelsen

• Tre av fire er usikre på reglene knyttet til bildedeling og opphavsrett.
• 62 prosent sier de kan hjelpe en venn med å endre personverninnstillinger på Facebook. Det er langt flere under 30 år (86 prosent) som oppgir å klare dette enn blant dem over 60 år (29 prosent)
• 64 prosent oppgir at de klarer å hjelpe en venn med å endre skattemeldingen via internett. Blant dem under 30 år oppgir 54 prosent at de ikke kunne hjulpet en venn med dette
• 47 prosent oppgir at de ikke kan hjelpe en venn med å overføre informasjon fra gammel til ny smarttelefon

 

Om undersøkelsen

Resultatene i denne rapporten er en del av en større befolkningsundersøkelse om kritisk medieforståelse som Medietilsynet har utarbeidet og gjennomført i samarbeid med Kantar Media og medieforskere ved Universitetet i Bergen
• Hovedmålet med undersøkelsen er å etablere et rammeverk med gode måleparametere for å kunne si noe om utviklingen i befolkningens kritiske medieforståelse over tid
• Feltperiode: 5. mars til og med 18. mars 2019
• Antall intervjuer: 1 363
• Universet for undersøkelsene er befolkningen i Norge fra 15 år og oppover

For spørsmål, ta kontakt med Kristine Meek