1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet deler ut ti millioner kroner til innovasjon i medier

Mann jobber på PC i redaksjon. Foto Medietilsynet
Innovasjonsstøtte: Nærmere halvparten av mediene som får støtte i mai 2019 er små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. 98 prosent av midlene går til å lage lokalt innhold. Foto Medietilsynet

23 prosjekter får støtte når Medietilsynet for andre gang deler ut innovasjonsstøtte til mediebedrifter. Nesten alle midlene går til små, lokale medier eller til å utvikle lokalt innhold i mediene. – Støtteordningen gjør det lettere for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive innovasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Målet med innovasjonsstøtten er å styrke mediemangfoldet og den opplyste offentlige samtalen gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets- og aktualitetsmedier. Ordningen forvaltes av Medietilsynet, og i år er det avsatt ti millioner kroner til innovasjonsstøtte.

Mest til lokalt innhold

Medietilsynet mottok 36 søknader, og det ble totalt søkt om 15 millioner kroner.

– Nesten halvparten av mediene som får støtte denne gangen er små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, og totalt 98 prosent av midlene går til disse mediene eller til utvikling av lokalt innhold, sier Velsand.

Landslaget for lokalaviser og Norsk Lokalradioforbund får i denne tildelingsrunden de største enkeltsummene, med henholdsvis 1,1 millioner og cirka 850.000 kroner.

– Dette er prosjekter som skal komme mange lokale medier til gode, gjennom bistand til digitalisering og kompetanseløft, sier Velsand.

Film, droner og lydavis

Mange av mediene som får støtte, har som mål å fornye den lokale journalistikken. Et eksempel er lokalavisen Dølen, som ønsker å skape engasjement og rekruttere nye lesere ved å lage filmproduksjoner som kommer tett på ungdommer. Et annet eksempel er lokalavisen Vestavind Bygdeblad for Sveio, som vil presentere temaer som leserne er opptatt av gjennom bilder tatt av droner.

Andre aviser ønsker å presentere journalistikk på nye plattformer. Dag og Tid får støtte til å lage en lydavis der utvalgte artikler fra papir- og nettavisen skal leses inn av journalistene. Adresseavisen får støtte til å fornye arenaen for debatt og diskusjon.

 Disse prosjektene får innovasjonsstøtte mai 2019:

Søker

Prosjektbeskrivelse

Sum (i kroner)

Vestavind Bygdeblad for Sveio

Dronejournalistikk

65 270

Østhavet

Etablere ny nettavis og digitalisere det gamle arkivet med tekst og bilder

85 000

Dølen

Skape engasjement og nye lesere med levende bilder rettet mot unge lesere

179 750

Bjørgu (Oppegård avis)

Ny portalløsning skal dekke den nye, sammenslåtte kommunen etter at Oppegård og Ski kommune slås sammen

220 000

Folkebladet

Løfte kulturjournalistikken ved å bruke nye journalistiske virkemidler, som lyd og opplevelsesjournalistikk

387 500

Finnmark Dagblad

Gjøre arkivbilder digitalt søkbare

500 000

Skjåk Mediautvikling

Utvikle og gjøre det mer «hipt» å bruke dialekt gjennom en dialekttjeneste

748 000

Polaris Media Midt-Norge

Åtte lokalaviser får hjelp til å bli mer lest av et rullerende digitaliseringsteam

805 875

Namdalsavisa

Løfte fram lokalt innhold alle kan forholde seg til gjennom personalisering og kunstig intelligens

430 000

Mediehuset iTromsø

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av fotoarkivet

486 000

Adresseavisen

Lage nye debattarenaer, både fysiske og digitale

650 000

Norpublica

Database over folkevalgte, tilbys lokale medier

21 600

Norpublica

Datagravingsprosjekt, tilbys lokale medier

240 500

Dag og Tid

Utvikle lydavis, der abonnentene kan høre utvalgte saker fra avisa via én app

171 600

Norsk Lokalradioforbund

Etablere digitalt ressursfellesskap for lokalradioer for å lette den digitale overgangen

855 000

Landslaget for Lokalaviser

Digitalt kompetanseløft for lokalavisene

1 100 000

MVL Media (Gjøvik og Toten)

Utvikle to lokale gratisaviser til digitale abonnementsaviser

773 000

Bladet Vesterålen

Utvikle nettavisen med video- og streamingløsninger

500 000

Hedmarksradioene

Oppdatere dagens produksjonssystem for å frigjøre tid til å lage mer radio

229 367

Lokalavisen Trysil-Engerdal

Fullautomatisering av papiravisproduksjonen

225 500

TV Haugaland

Digitalisere TV-tilbud for lokal breddeidrett

180 000

Radio Rjukan

Lage innhold til turistradio for podcast og smarthøyttaler

160 000

Futh (Fitjarposten)

Utvikle den lokale gratisavisen til en nettavis med brukerbetaling

149 000

Agderposten

Utvikle nytt produksjonssystem for en gruppe lokalaviser

837 000

Totalt

 

9 999 962

 

Fakta om innovasjons- og utviklingsstøtten

  • Fagutvalget for innovasjons- og utviklingsstøtte har vurdert søknadene og innstilt. Medietilsynet har besluttet hvilke prosjekter som får tilskudd.
  • I denne tildelingsrunden går 98 prosent av potten går til små, lokale medier eller til innovasjon av lokalt innhold, mens 2 prosent går til annen journalistisk innovasjon
  • Gjennomsnittlig sum som er innvilget til et prosjekt er 434 780 kroner, høyeste sum er 1 100 000 kroner og laveste sum er 60 000 kroner
  • Tilskuddsordningen trådte i kraft 1. juli 2018, og forvaltes av Medietilsynet. Det er satt av ti millioner kroner i 2019, og pengene fordeles i én tildelingsrunde
  • For å kunne søke støtte må mediet ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten fra ulike samfunnsområder. Mediet må ha en ansvarlig redaktør i tråd med Redaktørplakaten
  • Det kan gis tilskudd til prosjekter som utvikler redaksjonelt innhold eller som utvikler eller implementerer nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold. Flere medier kan gå sammen om å søke om midler til fellesprosjekter

For pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke