1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet har konkludert: Dagbladet Pluss får ikke støtte

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, legger i dag fram vedtakene om at Dagbladet Pluss og Nett.no ikke får pressestøtte, slik de har søkt om. Foto Medietilsynet/ Kine Jensen
Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, legger i dag fram vedtakene om at Dagbladet Pluss og Nett.no ikke får pressestøtte, slik de har søkt om. Foto Medietilsynet/ Kine Jensen

Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte slik selskapet har søkt om. Medietilsynet har konkludert med at publikasjonen ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen.

– Forskriften gir en rekke vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere til produksjonstilskudd. Medietilsynets vurdering er at Dagbladet Pluss ikke oppfyller alle vilkårene, og dermed får avslag på sin søknad, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og er ett av statens virkemidler for å fremme mediemangfold. Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

Dagbladet Pluss fyller ikke krav til formål og innhold

Medietilsynet har vurdert innholdet i publikasjonen Dagbladet Pluss, ettersom det er det selvstendige selskapet Dagbladet Pluss AS som søker støtte. I vurderingene av om Dagbladet Pluss kvalifiserer til støtte er det dermed Dagbladet Pluss isolert sett som skal vurderes, ikke andre publikasjoner eller annet redaksjonelt innhold som er produsert av Dagbladet AS.

Medier som søker må oppfylle spesifikke krav til publikasjonens formål og innhold for å få produksjonstilskudd. I tillegg må publikasjonen ha en ansvarlig redaktør i tråd med kravene i Redaktørplakaten, ta reell betaling for innholdet etter en offentlig tilgjengelig prisliste og selge minst halvparten av opplaget gjennom abonnement. Det er også begrensninger knyttet til overskudd, driftsmargin og utbytte.

Medietilsynet har vurdert at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering».

– For å få støtte må hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, og publikasjonen må ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Etter grundige analyser og vurderinger er vi kommet fram til at Dagbladet Pluss som selvstendig medium ikke oppfyller vilkårene om formål og innhold, sier Velsand.

Vurderinger fra eksterne fagmiljøer

Som en del av saksbehandlingen har Medietilsynet innhentet juridiske og økonomiske vurderinger fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO og analyser av innholdstilbudet til Dagbladet Pluss fra Høgskulen i Volda.

– Medietilsynet har kommet frem til beslutningen om å avslå søknaden fra Dagbladet Pluss AS etter en helhetlig vurdering. Vårt vedtak er også i tråd med anbefalingene i de eksterne rapportene og innstillingen fra Tilskuddsutvalget, sier Velsand. Tilskuddsutvalget er oppnevnt av Kulturdepartementet og gir råd til Medietilsynet når nye søkere vurderes.

Avisen Nett.no får ikke støtte

Nettavisen Nett.no var også ny søker i år. Avisen dekker 23 kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre og skriver i all hovedsak om næringsliv. Medietilsynet har kommet til at Nett.no ikke kvalifiserer for produksjonstilskudd.

– Vår vurdering er at Nett.no ikke fyller kravene til formål og innhold. Analysene av publikasjonens innhold viser at avisen har for lav andel kommentar- og debattstoff, og med et innhold som nesten utelukkende består av næringslivsstoff har publikasjonen heller ikke tilstrekkelig tematisk bredde, sier Mari Velsand.

Både Dagbladet Pluss og Nett.no kan påklage Medietilsynets vedtak til Medieklagenemnda.

Fakta om produksjonstilskuddet

 • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet
 • Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som er alternativer til de ledende mediene i større markeder
 • Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder
 • Medietilsynet skal fordele 318 millioner kroner i produksjonstilskudd i år
 • Produksjonstilskuddet ble fordelt for første gang i 1969
  Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser

  Les mer om produksjonstilskuddet på Medietilsynet nettsider

Forskriftens krav til formål og innhold

Tilskudd gis bare til nyhets- og aktualitetsmedium som:

 1. har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Tilskudd gis ikke til medium som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring. Tilskudd gis heller ikke til medium som hovedsakelig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.
 2. inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd gis ikke til medium som inneholder en overvekt av annonser. Tilskudd gis heller ikke til medium som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 3 første ledd nummer 1 og nummer 2

Les hele forskriften her

Ved spørsmål, ta kontakt med: Kristine Meek 91885405 eller Nina Bjerke 41934154

Hovedpunkter i de eksterne vurderingene for Dagbladet Pluss og Nett.no

Vedlegg angående Dagbladet Pluss:

Vedlegg angående Nett.no: