1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Regjeringen ønsker å løfte frem dataspill til å bli en likeverdig fritidsaktivitet

I regjeringens nye dataspillstrategi skal dataspill blant annet løftes opp til å bli en selvstendig og likeverdig fritidsaktivitet. Foto Medietilsynet

Selv om majoriteten av norske barn spiller dataspill i dag, viser tall fra Medietilsynet at foreldre engasjerer seg mye mer i andre fritidsaktiviteter enn i dataspill. I regjeringens nye dataspillstrategi skal dataspill løftes opp til å bli en selvstendig og likeverdig fritidsaktivitet.

– For mange barn er dataspill en svært viktig fritidsaktivitet, så vi synes det er positivt at regjeringen nå synligjør betydningen dataspill har for barn og unge gjennom den nye strategien, sier Kristine Meek, kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet.

Medietilsynet har bistått Kulturdepartementet i arbeidet med å utvikle dataspillstrategien sammen med Norsk filminstitutt og Kulturtanken.

Strategien ble presentert av kulturminister Trine Skei Grande onsdag 4. september.

Mange barn spiller, få foreldre interesserer seg for spillene

Så mange som 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller dataspill, viser tall fra Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2018. I den samme undersøkelsen svarer kun 18 prosent av barna at foreldrene er svært eller ganske interessert i spill barna har spilt, mens 71 prosent av barna mener at foreldrene er svært eller ganske interessert i øvrige fritidsaktiviteter.

– Dataspill er uten tvil en viktig fritidsaktivitet for mange barn. Vi mener derfor det er viktig at dataspill anerkjennes på linje med andre aktiviteter og hobbyer barna driver med, sier Meek.

Medietilsynet jobber med å forebygge spilleproblemer

Gjennom Handlingsplanen mot spilleproblemer jobber Medietilsynet aktivt med å forebygge problemskapende bruk av dataspill. Det har blant annet har resultert i kampanjen Snakk om spill.
– Dataspill er positivt og meningsfullt for mange barn, men vi vet at dataspill kan være en kime til konflikt i familier. Mange foreldre er bekymret for tidsbruk og hvilke spill barna kan spille. På nettsiden snakkomspill.no gir vi og Lotteritilsynet råd og veiledning til foreldre om konflikthåndtering rundt dataspill, når varsellampene bør lyse og hvor de kan få hjelp ved behov. Vi er opptatt av at foreldre engasjerer seg, er nysgjerrige og bryr seg om barnas spilling, lenge før det eventuelt blir en konflikt, sier Meek.

Tiltak i den nye dataspillstrategien

Den nye dataspillstrategien inneholder en rekke oppfølgingspunkter regjeringen vil jobbe videre med i strategiperioden 2020-2022 for å løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet.

Dataspillstrategien skal hjelpe til med å gi:
• Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet
• En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
• Gjennomslagskraft for norske dataspill
• En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Medietilsynets råd til foreldre om barn og dataspill

Kunnskap: Skaff deg selv kunnskap om dataspill
Dialog: Start tidlig med å snakke med barna dine om dataspill. Vis engasjement, lytt og lær!
Regler: Bli enige om hvilke spill og hvor mye tid barna kan bruke, og regler for eventuell pengebruk på spill
Spill selv: Spill med barna, vær aktiv og nysgjerrig

Ved spørsmål, ta kontakt med Nina Bjerke.