1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Usikker tilskudds-prognose for aviser på grunn av store endringer blant søkerne

Medietilsynets årlige prognose for produksjonstilskudd er svært usikker fordi flere sentrale forhold ennå ikke er avklart. Foto Medietilsynet

Bergensavisen ligger an til å få årets største økning i produksjonstilskudd, men det er knyttet stor usikkerhet til årets prognose. Årsaken er at det ennå ikke er avklart om Dagbladet+ kvalifiserer for støtte og om Morgenbladet havner i ny kategori. De to avisene kan ende opp med inntil ti prosent av årets totale tilskuddspott på 318 millioner kroner.

Medietilsynets prognose for fordeling av årets tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier viser at Bergensavisen kan få nesten 8,5 millioner kroner mer enn i fjor på grunn av opplagsvekst. Avisen blir i så fall den tilskuddsmottakeren som får den største økningen i kroner. Prognosen er imidlertid svært usikker, fordi flere sentrale forhold ennå ikke er avklart.

Nye søknader kan påvirke fordelingen

– I år er det knyttet betydelig større usikkerhet til prognosen enn vanlig fordi flere endringer i søkermassen kan få stor betydning for fordelingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Dette gjelder særlig Dagbladet+, som er ny søker, og Morgenbladet, som har søkt om å få gå over fra kategorien nasjonal ukeavis til såkalt nummer to-avis (avis som kommer ut i en kommune der en annen avis har større opplag).

– Vi jobber nå med å avklare om Dagbladet+ er kvalifisert for produksjonsstøtte, og om Morgenbladet oppfyller kriteriene i en annen kategori. Dette er tidkrevende vurderinger som vi ikke er i havn med ennå, og resultatet kan få stor betydning for fordeling av årets pott. Det er derfor viktig å understreke at årets prognose er høyst usikker, sier Velsand.

Dersom Dagbladet+ kommer inn i ordningen og Morgenbladet går inn i ny kategori, kan disse to avisene få inntil ti prosent av produksjonstilskuddets totale ramme på 318 millioner kroner. I så fall blir det tilsvarende mindre støtte til andre aviser i ordningen.

– Prognosen er satt uten å ta hensyn til disse forholdene fordi saksbehandlingen ennå ikke er ferdig, sier Velsand. Utgangspunktet for prognosen er dermed opplysninger fra søknadene til medier som allerede får produksjonstilskudd, i tillegg til fastsatte opplag og antall utgivelser for 2018.

I tillegg til at nye aviser kan komme inn i ordningen, kan det også være aviser som skal fases ut fordi de ikke lenger fyller kriteriene. Videre kan mulige feil i opplysninger i søknader spille inn, og satsene for fordeling av tilskudd kan endres av Kulturdepartementet.
– Alt dette er forhold som gjør at endelig tildeling kan avvike fra prognosen, sier Velsand.

Cirka 160 aviser får tilskudd

Av 318 millioner i produksjonstilskudd som fordeles på omkring 160 aviser, tilsier årets prognose at nesten 217 millioner kroner går til de ti største tilskuddsmottakerne (se tabell). Dette er altså før det er tatt stilling til om nye aviser kommer inn i ordningen og eventuelle kategori-endringer. Medietilsynet har i prognosen lagt til grunn at søkere som oppfylte kriteriene for å få tilskudd i 2018, også oppfyller kriteriene i 2019.

Totalt kan de ti største tilskuddsmottakerne få nesten ti millioner kroner mer i støtte enn i fjor på grunn av opplagsvekst i 2018. Lokalavisene ligger an til å få samme tilskudd som i fjor hvis ikke endringer i opplag eller antall utgivelser gjør at de etter forskriften får endret tilskuddet.

De ti avisene som får mest tilskudd etter prognosen (der mulige nye aviser og kategori-endringer altså ikke er hensyntatt):

Avis Prognose beregnet tilskudd Tilskudd mottatt i fjor
Klassekampen 44 842 371 42 944 322
Bergensavisen (BA) 37 602 771 29 158 132
Vårt Land 35 171 751 36 909 220
Dagsavisen 31 613 069 32 070 495
Nationen 23 250 497 22 949 182
Dagen 16 364 646 16 167 416
iTromsø 8 862 489 8 229 619
Fiskeribladet 7 111 559 7 647 890
Dagens Perspektiv 6 465 936 5 593 723
Rogalands Avis 6 083 975 5 867 201
Totalt for de ti største 217 369 064 207 537 200

Ingen prognose for nye søkere

Nye aviser som søker om å komme inn i ordningen for produksjonstilskudd i 2019 er Dagbladet+ (et digitalt abonnementsprodukt fra Dagbladet), Midsundingen (lokalavis i Møre og Romsdal) og Nett.no (lokal nettavis på Sunnmøre). I tillegg har Morgenbladet altså søkt om å gå fra kategorien nasjonal ukeavis til nummer to-avis. Hvilke aviser som kvalifiserer til å komme inn i ordningen og i hvilke kategorier blir klart først over sommeren. Det utarbeides ikke prognose for nye aviser som søker om å komme inn i tilskuddsordningen i 2019, og for aviser som søker i ny kategori, settes prognosen ut fra eksisterende kategori.

– Vi må gjøre det slik siden søknadsbehandlingen fortsatt pågår og det ikke er klart om de nye avisene fyller vilkårene, sier Velsand.

Vanligvis betaler Medietilsynet ut endelig oppgjør og sender ut tilsagnsbrev i løpet av oktober.

Fakta om produksjonstilskudd

• Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet
• Tilskuddsordningen er spesielt rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og som er alternativer til de ledende mediene i større markeder
• Ordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag

Les mer om produksjonstilskuddet her

Prognose for 2019 (pdf)

Prognose for 2019 (excel)

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.