1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

1. oktober er frist for å søke midler til medieforskning og mastergradsstipend

Medietilsynet fordeler rundt fire millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter. Prosjekter med aktuelle og anvendbare temaer og tilnærming prioriteres. Foto Medietilsynet

Medietilsynet skal fordele cirka fire millioner kroner til medierelaterte forskningsprosjekter og masteroppgaver neste år. Søknadsfrist er 1. oktober i år.

Forskere, journalister, mastergradsstudenter eller andre som har gode ideer til forskningsprosjekter kan søke midler når Medietilsynet skal fordele cirka fire millioner kroner.

– Temaene skal være medierelaterte, og prosjekter med aktuelle og anvendbare temaer og tilnærming prioriteres, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) vurderer søknadene og utarbeider en innstilling til Medietilsynet, som tar avgjørelser om tildelinger og avslag.

Midler øremerket dataspill

250.000 av midlene er øremerket forskning på dataspill gjennom «Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021». Studier om spillmekanikker i dataspill som kan ligne på pengespill skal prioriteres, det vil si spill i grenselandet mellom data- og pengespill, med fokus på mekanismer, utbredelse og problemspill. I tillegg skal studier om spillevaner og spilleproblemer blant ikke-vestlige minoriteter prioriteres.

– Resten av midlene skal gå til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til medier og mediebruk. Medietilsynet er opptatt av å få mer kunnskap om mediemangfoldet i Norge, og vi ser gjerne søknader om støtte til forskning relatert til dette feltet, sier Velsand.

Prosjektene skal ha en klart definert teoretisk og praktisk nytteverdi.

Les mer om medieforskning her