1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2019

Nytt fra Medietilsynet

Ny digital løsning for å søke mediestøtte

Person som skriver på pc og notatblokk
Medietilsynets nye digitale løsning skal gjøre det enklere å søke støtte og kommunisere med Medietilsynet. Foto Pixabay

Medietilsynet samler alle søknader og skjemaer knyttet til mediestøtte i en ny digital løsning. – Den nye løsningen skal forenkle arbeidet for aktører som er i kontakt med oss og gi bedre oversikt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Tiltaket er et ledd i et større prosjekt som har som mål å digitalisere systemer og arbeidsprosesser i Medietilsynet. Tilsynet etablerer blant annet en «Min side»-løsning, der aktørene via egen innlogging får tilgang til all informasjon samlet.

– Løsningen gjør det enklere for søkere å sende inn skjemaer i ett og samme system til Medietilsynet, i tillegg til at saksbehandlerne kan jobbe mer effektivt, sier Velsand.

Produksjonstilskuddet er først ut

Produksjonstilskuddet er den første støtteordningen der søkerne kan bruke den nye digitale løsningen. Frist for å søke produksjonstilskudd er 5. april, og budsjettrammen for 2019 er satt til 318 millioner kroner.

Med unntak av kringkastere, kan alle nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett søke om produksjonstilskudd.

Hvem som får støtte bestemmes etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd. Endelig vedtak om hvem som får produksjonstilskudd for 2019 fattes i oktober. Les mer om produksjonstilskuddet her.

Spørsmål?

Ring 69 30 12 00 eller send e-post til produksjonstilskudd@medietilsynet.no ved spørsmål om tilskuddsordningen eller utfylling av skjemaet.

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke