1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

To nye aviser har søkt produksjonstilskudd

Nesten 150 aviser hadde søkt om produksjonstilskudd, som er den største direkte mediestøtteordningen, da søknadsfristen gikk ut 5. april. Foto Medietilsynet

Dagbladet pluss og Midsundingen er nye på listen over aviser som søker om støtte fra den største mediestøtteordningen - produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Nesten 150 aviser hadde søkt om tilskudd da søknadsfristen gikk ut 5. april. – Hvem som får støtte og hvor mye blir først klart til høsten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Produksjonstilskudd er en støtteordning rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og alternativer til de ledende mediene i større markeder. Ordningen skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen er plattformnøytral, og likestiller papir- og nettaviser.

Hvilke aviser som får hvor mye er klart til høsten

I 2019 skal totalt 318 millioner tilskuddskroner fordeles mellom lokalaviser, ukeaviser og nisjeaviser (alternativer til de ledende dagsavisene). Av de 158 avisene som mottok støtte i fjor, fikk Klassekampen mest støtte, etterfulgt av Vårt Land, Dagsavisen og Bergensavisen.

I år har altså 150 aviser søkt om støtte, blant dem en ny lokalavis (Midsundingen) og en ny riksavis (Dagbladet pluss). Midsundingen er lokalavis for Midsund kommune, en liten øykommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Dagbladet pluss er et digitalt abonnementsprodukt fra Dagbladet. Som en avis med stort opplag kan Dagbladet pluss få et betydelig støttebeløp dersom avisen kvalifiserer for ordningen – noe som igjen kan føre til at andre støttemottakere får tilsvarende reduksjon i støtten.

– Nå går vi i gang med å vurdere om de nye avisene som har søkt kvalifiserer til å komme inn i tilskuddsordningen. Vi regner med å ha avklart dette før sommeren. Hvilke aviser som får støtte, og hvor mye hver enkelt avis får, er først klart til høsten etter vi har behandlet alle søknadene og når Kulturdepartementet har fastsatt tilskuddsbeløp og tilskuddssatser, sier Mari Velsand.

Se liste over avisene som har søkt produksjonstilskudd for 2019 her

Les mer om produksjonstilskuddet her

For mer informasjon, ta kontakt med Nina Bjerke.