1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

TV Vest får gebyr for politisk reklame

Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Foto Medietilsynet

Den lokale tv-kanalen TV Vest får et gebyr på 10 000 kroner for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp. – Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Medietilsynet har ansvar for å påse at regelverket overholdes, og varslet TV Vest i Rogaland om sanksjon da det tidligere i høst ble kjent at kanalen hadde sendt reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti før årets kommune- og fylkestingsvalg.

Forbudet skal bidra til en saklig og nyansert debatt

Forbudet er ment å skulle sikre likeverdige vilkår for politiske meningsytringer uavhengig av aktørenes økonomiske ressurser. I tillegg skal forbudet bidra til å opprettholde en saklig og nyansert offentlig debatt om kompliserte samfunnsspørsmål.

Medietilsynet har nå bestemt at TV Vest får et gebyr på 10 000 kroner for bruddet på kringkastingsloven. I vedtaket legger Medietilsynet blant annet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et valg.
– Dette er i kjernen av det bestemmelsen er ment å skulle forhindre, sier Sekkelsten.

TV Vest kan klage på vedtaket

Også i 2003 sendte TV Vest reklame for et politisk parti, den gangen for Pensjonistpartiet. Daværende Statens medieforvaltning fattet vedtak om sanksjon for brudd på kringkastingsloven. Vedtaket ble imidlertid ikke iverksatt, da saken endte i den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Domstolen konkluderte med at det var brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på tv.

Regjeringen valgte i etterkant av dommen å opprettholde det norske forbudet mot politisk reklame på tv, men gjennomførte samtidig flere tiltak for å sikre at mindre, politiske partier skulle gis bedre ytringsadgang. NRK fikk blant annet utvidet ansvar for å sikre en bred og balansert valgdekning, og Frikanalen fikk støtte for å tilrettelegge for at partier og lister skulle få komme til orde på tv i forbindelse med valgkamp.

– Vi ser naturligvis at medieutviklingen har vært betydelig siden den første TV Vest-saken. Men i denne saken mener vi at det ikke er i strid med ytringsfriheten å håndheve forbudet, og da er det Medietilsynets ansvar å reagere på lovbruddet, sier Sekkelsten.

TV Vest kan klage på vedtaket.

Ved pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.