1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Fagutvalg og klagenemnder

Fagutvalg og klagenemnder

Fagutvalet for tilskott til lokale lyd- og bildemedium

Fagutvalet behandlar innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om kven som skal få tilskott.

Fagutvalet 2016–2020

Medlemmer:

Heidi Røneid, leiar

Ragna Nordenborg
Bjarte Sørhus
Rune Kreutz
Knut Sinkerud

Varamedlemmer:

Halvor Borse

Perioden til fagutvalet har gått ut, og det blir oppretta nytt fagutval i løpet av 2021.

Jon Stjernstedt frå Medietilsynet er sekretær for utvalet.