1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Tildelingsbrev

Det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet legger økonomiske rammer og fastsetter mål og spesielle oppgaver og leveranser for det kommende året.

Medietilsynet skal, innenfor de mål, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet, arbeide for å nå målene for den statlige mediepolitikken.

Tildelingsbrev for Medietilsynet 2021