1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Tildelingsbrev

Bilde viser Kulturdepartementets logo. Illustrasjon

Det årlege tildelingsbrevet frå Kulturdepartementet legg økonomiske rammer og fastset mål og spesielle oppgåver og leveransar for det komande året.

Medietilsynet skal, innanfor dei måla, rammar og ressursar som til eikvar tid er fastsette av departementet, arbeid for å nå måla for den statlege mediepolitikken.

Tildelingsbrev for Medietilsynet fra Kulturdepartementet 2024

Tildelingsbrev for Medietilsynet fra Kulturdepartementet 2023

Tildelingsbrev for Medietilsynet fra Kulturdepartementet 2022