1. Startsiden
 2. Tv, film og radio
 3. Allmennkringkasting

Allmennkringkasting

NRKs allmennkringkastingsoppdrag

Norsk Rikskringkasting er offentlig finansiert og tilbyr allmennkringkastingsinnhold på radio, tv og nett.

NRK

Norsk Rikskringkasting er offentlig finansiert og tilbyr allmennkringkastingsinnhold på radio, tv og nett.

NRKs oppdrag er utformet for å sikre at hele befolkningen har tilgang på et bredt medietilbud med god kvalitet. NRK har en viktig rolle både som fellesarena som bidrar til befolkningens felles orientering mot samfunnet og det å eksponere mediebrukerne for innhold de tradisjonelt ikke oppsøker.

NRK skal bidra til hele befolkningen

Det er Kulturdepartementet som forvalter eierskapet til NRK. Kulturdepartementet er generalforsamling og velger NRKs styre. Fra og med 1. januar 2020 finansieres NRK ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen.

En viktig oppgave for NRK er å bidra til å fremme den offentlige samtalen og bidra til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser. 

Alle kravene til NRK er formulert i NRK-plakaten og i NRKs vedtekter.

Disse blir gjennomgått av Medietilsynet i den årlige allmennkringkastingsrapporten.

NRK skal være tilgjengelig for alle 

NRK har et særlig ansvar for å sikre at allmennkringkastingstilbudet skal være tilgjengelig for hele befolkningen. I NRK-plakaten er det også satt krav til NRK om å ta hensyn til funksjonshemmede ved utformingen av sitt tilbud.

NRK har opprettet et eget brukerråd, som gir innspill til hvordan NRK kan styrke tilgjengeligheten til innholdstilbudet på radio, tv og nett. Brukerrådet består av representanter for funksjonshemmedes organisasjoner og Pensjonistforbundet. 

Kravene gjelder NRK og riksdekkende kommersielle tv-kanaler med en andel på mer enn fem prosent av de samlede seertallene for tv. Det stilles mer omfattende krav til NRK enn til de kommersielle aktørene.

NRK skal:

 • Tekste alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer.
 • Tekste alle direktesendte fjernsynsprogrammer dersom det er teknisk og praktisk mulig.
 • Tilgjengeliggjøre alle programmer som har blitt tekstet på fjernsyn, med teksting når programmene legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste.
 • Tilgjengeliggjøre distriktssendinger med teksting når slike programmer legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste.
 • Tilgjengeliggjøre fjernsynsprogrammer på samisk med teksting på det samiske språk som er talespråk i programmet når slike programmer legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste, dersom det er teknisk og praktisk mulig.
 • Daglig sende fjernsynsprogrammer med tegnspråktolking.
 • Daglig sende fjernsynsprogrammer på norsk tegnspråk.
 • Ukentlig sende fjernsynsprogrammer med synstolking.
 • Tilby lydtekst for alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer med teksting der det snakkes et annet språk enn norsk.
 • Tilby direktesendte fjernsynsprogrammer med lydtekst dersom det er teknisk og praktisk mulig.

Bestemmelsene om universell utforming som skal sikre tilgang til medieinnhold og medietjenester for personer med funksjonsnedsettelser er fastsatt i Kringkastingsloven § 2-19. De konkrete kravene er beskrevet i Kringkastingsforskriften § 2-5.