1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Rapporter

Kringkasting

Dei norske allmennkringkastarane har forpliktingar og krav dei skal levere på. Dette kjem fram i dei årlege allmennkringkastingsrapportane, der NRK og dei kommersielle avtalane blir gjennomgått.

I tillegg gjennomfører Medietilsynet ulike utgreiingar på kringkastingsområdet.