1. Startsiden
 2. Tv, film og radio
 3. Allmennkringkasting

Allmennkringkasting

TV 2s allmennkringkastingsoppdrag

TV 2 har inngått en avtale med staten som kommersiell allmennkringkaster på tv fra 2019 og ut 2023.

TV 2

TV 2 har inngått en avtale med staten som kommersiell allmennkringkaster på tv fra 2019 og ut 2023.

TV 2 forplikter seg til å investere årlige beløp i nyheter, program for barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Ifølge avtalen må hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen være lokalisert minst 100 kilometer utenfor Oslo. 

TV 2 får økonomisk kompensasjon basert på hvordan de leverer

TV 2s avtale forplikter kanalen til å investere årlige beløp i nyheter, program for barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Ifølge avtalen må hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen være lokalisert minst 100 kilometer utenfor Oslo. TV 2 har valgt å lokalisere sin virksomhet i Bergen. Avtalen mellom TV 2 og staten sier at TV 2 kan få kompensert inntil 135 millioner kroner per år - basert på hvordan de leverer på de ulike kravene. TV 2 er en kommersiell kringkaster og har egne inntekter, og det er kun programinnholdet som er produsert som del av allmennkringkasteroppdraget som blir kompensert av staten. Avtalen stiller også krav til hvordan kompensasjonen skal disponeres og hvordan regnskap og rapportering skal gjennomføres.

Avtalen som allmennkringkaster stiller krav til hele TV 2s programvirksomhet

I avtalen stilles det også en rekke krav til TV 2s programvirksomhet som ikke er en del av allmennkringkastingsoppdraget, og som TV 2 ikke får økonomisk kompensasjon for:

 • Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting.
 • Profilen skal være av allmenn karakter og interesse.
 • Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper.
 • Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden.
 • Begge de offisielle norske målformene skal benyttes.
 • Programtilbudet skal ha tematisk og sjangermessig bredde (den tematiske bredden skal bestå av minst fem ulike programkategorier, med en nærmere bestemt hyppighet og omfang).

Kravene til TV 2 som allmennkringkaster er beskrevet i avtalen mellom TV 2 og staten. Avtalen varer fra 2019 og ut 2023.

Medietilsynet vurderer hvordan TV 2 oppfyller kravene og oppdraget i den årlige allmennkringkastingsrapporten

Krav om tilgjengelighet og universell utforming

TV 2 har følgende krav til tilgjengeliggjøring og universell utforming:

 • Tekste alle ferdigproduserte fjernsynsprogrammer mellom klokken 18.00 og klokken 23.00, og direktesendte fjernsynsprogrammer i samme tidsrom, dersom det er teknisk og praktisk mulig.
 • Ukentlig sende fjernsynsprogrammer med tegnspråktolking, dersom det er teknisk og praktisk mulig.
 • Månedlig sende fjernsynsprogrammer med synstolking, dersom det er teknisk og praktisk mulig.

Kravene til kommersielle kringkastere om universell utforming og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser er nedfelt i Kringkastingsloven § 2–19 og spesifisert i Kringkastingsforskriften § 2–6.

Kravene gjelder for kommersielle fjernsynskanaler med en andel på mer enn fem prosent av de samlede seertallene for fjernsyn.