1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Plikter for kino og filmfestivaler

Kinoer skal informere publikum om aldersgrensene, ha rutiner for alderskontroll og plassere trailere og reklamefilmer slik at de passer med hovedfilmen. Kinoene kan også sette opp tilrettelagt babykino som er unntatt fra aldersgrensene.

Informasjon om aldersgrenser og rutiner for kontroll

Publikum skal vite aldersgrensen før de kjøper billetter. Aldersgrensen må derfor være godt synlig på kinoen, i avisannonser, publikasjoner, på kinoens nettsider og på sosiale medier. 

Kinoene skal lage skriftlige rutiner for alderskontroll. Dette er noe Medietilsynet kan kreve å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollene må også gjennomføres ved visning av filmene.

Voksne har mulighet til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen som er satt på kinofilmen. Voksenpersonen må da minst være fylt 18 år og fått foresattes tillatelse til å ta med barnet på kino. Dette kalles ledsagerregelen:

  • Alle barn kan gå på film med en 6-årsgrense når de er sammen med foresatte eller med en voksen ledsager som har fått tillatelse fra foresatte.
  • For aldersgrensene 9, 12 og 15 kan du ta med barn som er inntil tre år yngre.
  • 18-årsgrensen er absolutt. Det vil si at alle må være 18 år for å kunne se filmen.

Tilpasse reklame og trailere

Det er ikke et krav om at det skal være aldersgrense på reklame og trailere, men kinoene har plikt til å tilpasse disse til aldersgrensen på filmen som vises.

Babykino

Foreldre eller andre foresatte kan ta med barn under ett på kino når det er særskilt tilrettelagt for det, såkalt babykino. Medietilsynet anbefaler følgende retningslinjer ved babykinovisninger:

  • Kinoen bør tilrettelegge slik at barnet er i nærheten av en omsorgsperson, så det er mulighet for å ivareta barnets behov.
  • Filmen som vises bør ikke inneholde virkemidler som kan virke sterkt inn på barnet, eller uroe omsorgspersonen.
  • Lyden bør være dempet.
  • Kinosalen bør være noe belyst

Filmfestivaler

Alle filmer som vises på filmfestivaler skal ha en aldersgrense.

Hvis filmen er vurdert av Medietilsynet etter 1. juli 2015, må denne aldersgrensen brukes. Hvis filmen ikke har gått på kino før må bildeprogramdistributør sette aldersgrensen selv. Dette gjelder også hvis filmen har en aldersgrense som er satt før 1. juli 2015.

Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker.

Filmfestivaler kan også ha en fast aldersgrense for å kunne delta på festivalen, slik at alle filmer som vises under festivalen får samme aldersgrense som selve festivalen.

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

Visningsstedet (for eksempel kinoen) har ansvar for å informere publikum om aldersgrensen før de kjøper billetter, og lage rutiner for alderskontroll før visningen.

Miniatyr - lovtekst.png Du finner regelverket for film og kino her - eller gå direkte til Bildeprogramloven kapittel 1–3