1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Radio

Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio

Visningen under gir en oversikt over ulike DAB-konsesjoner i Lokalradioblokka og Riksblokkene - samt anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka og FM-konsesjoner for lokalradio.

PNG_email icon_60x60.png Spørsmål om temaene du finner på denne siden kan rettes til kringkasting@medietilsynet.no 

Klikk på bildet for å åpne databasen, og åpne til fullskjermvisning. Bruk pilene nederst for å navigere mellom de ulike visningene:

Ledige sendernett på lokalradio FM

Her følger en oversikt over ledige sendernett på lokalradio på FM i Norge. Medietilsynet vil se på denne oversikten som en kunngjøring av ledige konsesjoner, og vil direktetildele konsesjoner til søkere etter "først til mølla"-prinsippet.

Bakgrunnen for dette er blant annet grunnlaget for de tidligere tildelingskriteriene i stor grad er borte og det stilles ikke lenger krav til lokalt innhold. Tilsynet vil derfor ikke lenger kunngjøre søknader som kommer inn.

Vestland

12-03 Fitjar (sendernett 12-03.0)
12-07 Vaksdal (sendernett 12-07.0)
13-01 Lærdal, Aurland, Årdal, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand (sendernett 13-01.0)
13-02 Hyllestad, Solund og Gulen (sendernett 13-02.0)
13-04.0 i område 13-04 Jølster, Gaular m.fl. (sendernett 13-04.0)
13-07 Selje og Vågsøy (sendernett 13-07.0)
13-08 Flora, Bremanger og Askvoll (sendernett 13-08.0)

Møre og Romsdal

14-03.0 i område 14-03 Rauma, Nesset og Gjemnes (sendernett 14-03.0)

Trøndelag

16-02 Lierne og Røyrvik (sendernett 16-02.0)
16-03 Leka m.fl. (sendernett 16-03.0)

Nordland

17-01 Vega (sendernett 17-01.0)
17-05 Rana (sendernett 17-05.0)
17-07 Nesna (sendernett 17-07.0)
17-10 Gildeskål (sendernett 17-10.0)
17-20 Flakstad og Moskenes (sendernett 17-20.0)

Troms og Finnmark

19-13 Hasvik (sendernett 19-13.0)

Ledige lokalregioner på DAB

Oppdatert per 19.05.2022

 

Region nummer

Navn  på lokalregion

Kanal

Status

29

NAMDALEN

6A

Ledig

Anleggskonsesjonærer – DAB

Riksblokka: Telenor Norge AS
Riksblokk II: A-Media AS
Regionblokka: NRK