1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Radio

Her finner du det du trenger å vite om start og drift av radio i Norge.

Ulike typer radio trenger ulike typer tillatelser – og det følger plikter med. Dette er regulert i kringkastingsloven og forskrift. 

Slik starter og drifter du radio i Norge

Oversikt over konsesjonærer og ledige sendernett for radio

Her får du oversikt over ulike DAB-konsesjoner i Lokalradioblokka og Riksblokkene - samt anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka og FM-konsesjoner for lokalradio.