1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Dataspill

Dataspill

Gamingvettreglene – en håndbok om dataspillarrangement

En hånd på gamingtastaturet.Gamingvettreglene er en håndbok med rår og tips til deg som skal på datatreff eller arrangere datatreff og LAN.
Gamingvettreglene er en håndbok med råd og tips til deg som skal på datatreff eller arrangere datatreff og LAN.

Dataspill er en av de største hobbyene blant norske barn og unge. Vi gir deg råd om regler og tips for datatreff eller LAN, som det også kalles. Rådene er både til deg som er deltaker, forelder og arrangør.

Hva slags regler bør det være på datatreff? Hvordan løser dere spørsmål om aldersgrenser på spill, språkbruk og samspill? Over 90 prosent av gutter og nærmere 80 prosent av jenter i Norge spiller dataspill. For mange har det blitt en stor hobby de bruker tida si på, også på datatreff på fritidsklubber og større LAN og arrangementer som kanskje går over flere dager. 

Sammen med Hyperion og KANDU har Medietilsynet laget denne veilederen som kan være et godt utgangspunkt for deg og dere når dere skal arrangere datatreff, men også for foreldre og deltakere. 

Alle kan bruke Gamingvettreglene og denne håndboka, og den inneholder oppsett til malverk for regler og retningslinjer. 

Last ned Gaminghåndboka – en håndbok om dataspillarrangement for deltakere, arrangører og foreldre

Last ned Gamingvettreglene – plakat

Dataspill og digital kultur foregår gjerne på nett, mellom mennesker som fysisk sitter hver for seg. Likevel er disse opplevelsene kanskje på sitt beste når man kan møtes ansikt til ansikt, enten det er på en ungdomsklubb, et
datatreff, en e-sportturnering eller en spillfestival.

Fysiske møteplasser for datakultur er spesielt viktige for unge, og på samme måte som med for eksempel breddeidrett er det viktig å legge til rette både for dette og for digitale møteplasser.


I spillmiljøene finnes ikke noe felles rammeverk, men hos ulike arrangementer og spillermiljøer finner man likevel mange felles normer for alt fra oppførsel til tekniske løsninger: Spillvett, rett og slett. Men spillvettet er ujevnt fordelt. Der enkelte arrangører kan vise til flere tiår med erfaring og har rutiner deretter, vil nykommere kjapt gå på et par smeller som kanskje kunne vært unngått.

I denne håndboken har vi derfor samlet inn både råd, regler og rutiner fra et samlet spillmiljø for å gjøre dette arbeidet lettere. 

Dette finner du i håndboka:

gamingordbok til deg som er nybegynner. Både for deg som akkurat har begynt å spille, og til foreldre og arrangører. 

arrangørguide for deg som skal arrangere datatreff eller LAN. Her omtales blant annet spilletider, søvn, aldersgrenser, språbruk og mer.

brudd på regler – hva gjør dere om mindreårige på LAN bryter reglene for datatreffet? 

gamingvettreglene er noen grunnleggende råd og regler til deg som spiller dataspill. Akkurat som en tur i fjellet bør følges av noe verktøy i sekken og vett i toppen gjelder det samme for gamere.

Gamingvettreglene

Tilpass deg omgivelser og medmennesker
Vis respekt, både ansikt til ansikt og digitalt. Vær oppmerksom på hvordan du selv påvirker andre deltagere. Ikke spill høy musikk klokka to på natta på datatreff. Du bør heller ikke spamme chatten. Du skal også respektere andres eiendeler.

La ikke andre gå alene
På et arrangement har alle ansvar for å dyrke fram et godt miljø. Hvis du ser noen som er utenfor, tilby dem å få være med. Gjør det du kan for at dine med-deltakere føler seg trygge og velkomne.

Vis respekt for deltagere og arrangører
For at alle skal føle seg hjemme i datamiljøet må vi ha nulltoleranse for mobbing, diskriminering, grenseoverskridende oppførsel, datasnoking, hatefulle ytringer, trusler og lignende.

Vend i tide - det er ingen skam å si unnskyld
Selv i en konkurranse spiller vi først og fremst sammen. Selv om vi konkurrerer med hverandre og det går hett for seg i en kamp, kan vi fremdeles ta hverandre i hånda etterpå.

Lytt til erfarne arrangører
Reglene satt av arrangøren er rammeverket som gjør at at alle kan ha en så trygg, god og minneverdig opplevelse som mulig. Som deltager må du forholde deg til dette. Sett deg inn i lover, regler og vilkår på forhånd, og vær klar over at brudd vil føre til reaksjoner. Disse inkluderer advarsler, utkastelse og i verste fall permanent utestenging.

Last ned Gaminghåndboka – en håndbok om dataspillarrangement for deltakere, arrangører og foreldre

Last ned Gamingvettreglene – plakat

oransje strek 2 smalere.png

Relaterte saker:

Med pappa på datatreff: – Det er som med fotball eller håndball – vi stiller opp

Regjeringen ønsker å løfte frem dataspill til å bli en likeverdig fritidsaktivitet

Temaside: Dataspill