1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt

Medietilsynets mediedatabase gir en oversikt over de norske medieaktørene innenfor avis, radio og tv. 

Se hvilke aviser, radioer og tv-kanaler vi har i Norge - hvor de finnes og hvem som eier dem.

Hva er Mediedatabasen?

Mediedatabasen er en database som eies og driftes av Medietilsynet. Målet med databasen er å samle relevante data om norske medieaktører på ett sted, og gjøre denne informasjonen enkelt tilgjengelig for publikum. Dette er et ledd i et større arbeid med å gjøre data om norske medier tilgjengelig.

Mediedatabasen ble lansert februar 2020, og er under videreutvikling og kontinuerlig forbedring.

Klikk på bildene under for å åpne databasene, og åpne i fullskjerm. Naviger til høyre og venstre for å bytte mellom de ulike visningene. 

Slik navigerer du i Mediedatabasen - video med veiledning.

Aviser, konsern og fagpresse

Aviser i Norge gir deg informasjon om aviser som finnes i Norge, med utgiversted, opplag, navn på redaktør og informasjon om mediestøtte (produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier). Hvis du holder musepekeren over et område på kartet får du opp disse faktaopplysningene om avisen, i tillegg til innbyggertall der avisen utgis. 

Mediekonsern gir oversikt over de største medieeierne i Norge, hvilke aviser de eier og hvor store eierandeler de ulike eierne har. Du kan navigere både via kart og navn på eier eller avis.

Fagpressen viser en oversikt på fagpublikasjoner som inngår i Fagpressens Fagpressekatalog (medlemsregister). Kravet til disse fagpublikasjonene er spesifisert i Fagpressens vedtekter.

Radio og tv

Lokalradiostasjoner i Norge viser lokalradioer som er tilgjengelig på FM og/eller DAB i hele eller deler av ulike kommuner/fylker - i kart og listeformat. Oversikt for hvor du kan høre de ulike radiokanalene avhenger av hvor radiosenderne står og om det er bygget ut dekning i området. I enkelte områder kan du derfor ikke høre radio selv om det er kanaler som har sendetillatelse der.

Radiostasjoner riks viser nasjonale radiokanaler som sender i Norge, hvem som eier dem og hvordan de distribueres.

TV-kanaler viser hvilke tv-kanaler som sender fra Norge og deres eiere. Oversikten viser både lokale og nasjonale kanaler. 

Om dataene

Informasjon i Mediedatabasen er fra 2019 og 2020, avhengig av hvor nye data Medietilsynet har tilgang til. Hvis du ønsker tilgang til rådataene for å bruke tallene i forskning eller annet, ta kontakt på mediedatabasen@medietilsynet.no 

Har du spørsmål eller innspill om databasene kan du kontakte oss på mediedatabasen@medietilsynet.no 

Finner du ikke ditt medie i Mediedatabasen? Se om du oppfyller kriteriene - og søk her.