1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt

Hva er Mediedatabasen?

Mediedatabasen ble lansert i 2020, og er en database som eies og driftes av Medietilsynet. Målet med databasen er å samle relevante data om norske medieaktører på ett sted, og gjøre denne informasjonen enkelt tilgjengelig for publikum. Dette er et ledd i et større arbeid med å gjøre data om norske medier tilgjengelig.

Mediedatabasen er for tiden under oppdatering, og blir derfor utilgjengelig i nærmeste framtid. Om du har spørsmål, ta kontakt ved å sende en e-post til mediedatabasen@medietilsynet.no.