1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet skal fordele 390 millioner kroner i produksjonstilskudd til avisene i år

Medietilsynet åpner nå for søknader om årets produksjonstilskudd, som er Norges største direkte støtteordning for avisene. – Støtteordningen skal sikre et mangfold av redaktørstyrte medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I år skal Medietilsynet fordele om lag 390 millioner kroner i produksjonstilskudd, mot 369,5 millioner kroner i 2021. Støtten øker med 20,5 millioner kroner, tilsvarende 5,5 prosent, etter en justering for pris- og lønnsvekst.

Nyhets- og aktualitetsmedier på papir og nett som fyller kriteriene for tilskuddsordningen kan søke om støtte. Årets søknadsfrist er 30. mars. Hvem som får støtte, bestemmes etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd.

Endelig vedtak om hvem som får støtte kommer til høsten

Nye søkere må gi beskjed innen 17. februar om at de vil søke produksjonstilskudd.
– For nye søkere som oppfyller de generelle vilkårene i forskriften om produksjonstilskudd, må vi også undersøke om innholdsvilkårene er oppfylt. Dette tar tid, og det er grunnen til den tidlige fristen for nye søkere, sier Velsand.

Medietilsynet er avhengig av økonomisk informasjon om avisene fra foregående år før søknadsbehandlingen kan ferdigstilles. – Denne informasjonen er først tilgjengelig etter sommeren. Endelig vedtak om hvem som får produksjonstilskudd for 2022, kommer derfor først til høsten, sier Velsand.

Her kan du lese mer om produksjonstilskuddet og her kan du søke støtte.

Fakta om produksjonstilskuddet

  • Medietilsynet fordeler produksjonstilskudd hvert år. I år skal det fordeles om lag 390 millioner kroner. I 2021 ble det fordelt 369,5 millioner kroner
  • Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.
  • Ordningen er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som er alternativer til de ledende mediene i større markeder.
  • Produksjonstilskuddet skal korrigere for markedssvikt for mindre nyhetsmedier og nummer to-medier i slike markeder.
  • Produksjonstilskuddet ble fordelt for første gang i 1969.
  • Ordningen er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser.
  • Når nye aviser søker støtte, vurderer Medietilsynet søkeren opp mot kravene i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier om blant annet innhold, utgaver/opplag og driftsøkonomi.
  • Tilskuddsutvalget gir Medietilsynet råd i behandlingen av søknader og andre saker som hører inn under forskriften.

For spørsmål om produksjonstilskuddsordningen, ta kontakt med . For pressespørsmål, ta kontakt med .

  Abonner på nyheter (RSS)