1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2018

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet om dataspillavhengighet som sykdom: – Vi må ikke stigmatisere barn og unge

Jenter spiller dataspill. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet er positiv til at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå har klassifisert visse former for dataspillavhengighet som en sykdom, men advarer samtidig mot stigmatisering av barn og unge som bruker tid på dataspill.

– At dataspillavhengighet nå skal regnes som en egen psykisk lidelse, kan være en nyttig avklaring både for berørte, behandlere og pårørende, fordi det kan gjøre det enklere å få hjelp. Samtidig er det viktig å være klar over at ut fra de kriteriene WHO har satt, kommer det til å være en ganske høy terskel for å få en slik diagnose, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Definisjonen dataspillavhengighet bør forbeholdes personer som er utredet og har fått diagnosen, for å unngå unødig stigmatisering av barn og unge som bruker tid på dataspill, uten at det kan regnes som et avhengighetsproblem, sier Velsand.

Barn og medier-undersøkelsen 2018, som er utført av Medietilsynet, viser at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller spill, for eksempel på PC, Playstation, mobil og nettbrett. Blant 15-årige gutter spiller 44 prosent to timer eller mer om om dagen, og blant jentene er det 10-åringene som bruker mest tid; 11 prosent spiller to timer eller mer daglig.

Ny handlingsplan mot spilleproblemer

I samarbeid med Lotteritilsynet og andre relevante aktører er Medietilsynet i gang med å utarbeide en ny handlingsplan mot spilleproblemer. Planforslaget skal legges frem i løpet av høsten, på oppdrag av Kulturdepartementet. Målet med planen er å formidle kunnskap om både positive og negative sider med dataspill, og utvikle preventive tiltak der det blir vurdert som nødvendig.

– Medietilsynet vil fortsette vårt arbeid med dataspill som en viktig og givende aktivitet for mange, samtidig som vi ønsker å bidra til å forebygge risiko- og problemspilling gjennom handlingsplanen mot spilleproblemer, sier Velsand.

Flere dataspilltiltak er i gang

Kampanjen «Snakk om spill» ble satt i gang i februar, og er et samarbeid mellom Medietilsynet og Lotteritilsynet. Kampanjen fokuserer på hvor viktig det er å snakke om spill i familien, og å lage rammer og avtaler for gode opplevelser både for barn og voksne. På senhøsten arrangerer Medietilsynet Dataspillkonferansen for fjerde gang, der blant andre fagfolk og spillere deler erfaringer og kunnskap til nytte både for både skole, helsevesen og andre voksne som jobber med barn. Dataspillkonferansen har også som mål å gi nye innspill til den offentlige debatten om dataspill.

Les rapporter, fakta om dataspill og spillproblemer på Medietilsynets sider