1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Gebyr for Radio Metro og Radio Rox etter brudd på kringkastingsloven

Radiosendinger. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har ilagt Radio Metro AS og Radio Rox AS gebyr for brudd på kringkastingsloven.

Radio Rox og Radio Metros kanaler Radio Metro Stor-Oslo, The Beat Asker og Bærum og Radio Metro-Follo sendte uten gyldig konsesjon i Oslo-området i perioden 9. til 15. desember i fjor. Det er bakgrunnen for at Medietilsynet nå har ilagt kanalene gebyr. Radio Metro er ilagt et gebyr på 57.000 kroner og Radio Rox 10.750 kroner.

– Etter Medietilsynets vurdering dreier det seg her om klare brudd på sentrale bestemmelser i kringkastingsregelverket. Vi har derfor ilagt selskapene gebyr, sier direktør Mari Velsand.

I vurderingen har Medietilsynet har lagt vekt på at regelbruddet kan ha hatt en konkurransevridende effekt, og at det er sannsynlig at radioene har hatt en økonomisk gevinst av å ikke forholde seg til konsesjonens utløp. Sendingene pågikk i et befolkningstett område og nådde nesten én million mennesker.

Etter varsel om tvangsmulkt fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet avviklet kanalene sendingene én uke etter at konsesjonene utløp
Gebyret er beregnet etter en prosentsats av selskapenes omsetning.

Vedtaket kan påklages til Medieklagenemnda.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Velsand eller Hanne Sekkelsten