1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Plikter for distribusjon og salg av DVD og Blu-ray

Alle DVD og Blu-ray filmer som selges i Norge skal være merket med en aldersgrense på coveret. Det skal også betales en avgift til staten per videogram.

Den som distribuerer eller selger DVD og Blu-Ray har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn,  og etter film- og videogramloven når det gjelder betaling av avgift.

Plikter ved distribusjon og tilgjengeliggjøring

All DVD og Blu-Ray som inneholder filmer skal ha en aldersgrense. Enkelte programtyper trenger ikke aldersgrense. Hvis Medietilsynet har vurdert filmen etter 1. juli 2015, skal aldersgrensen Medietilsynet har satt brukes.

Hvis filmen ikke har en aldersgrense gitt av Medietilsynet, eller har en aldersgrense som er satt av Medietilsynet før 1. juli 2015, må distributør sette aldersgrensen selv. En av disse aldersgrensene skal brukes: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker. Som distributør må du merke omslagets forside med aldersgrensen.

Omsetningsstedet skal lage rutiner for, og gjennomføre alderskontroll. Rutinene kan Medietilsynet kreve å få tilgang til ved eventuell tilsynskontroll. 

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

aldersikoner 600x93.png

Last ned aldersgrenseikoner med veiledning

 

Betaling av avgift per video

Den som driver omsetning av videofilm eller DVD i næring skal betale en avgift til staten per videogram. Avgiften er på NOK 3,50 per filmkopi. Dette gjelder alle formater (DVD/Blu-ray og lignende), i tillegg til Video On Demand hvis serveren er basert i Norge.  Distributør må rapportere salgstall til Medietilsynet hvert kvartal.

Rapporteringen gjør du via Min side. Gå hit for skjemaer og veiledning.

Regelverk for DVD/Blu-ray og film finner du her.