1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Plikter for tilgjengeliggjøring av DVD, Blu-ray og Video on Demand (VOD)

Foto dekorativt

Alle filmer som tilgjengeliggjøres i Norge skal som hovedregel være merket med en aldersgrense. Det skal også betales en avgift til staten per videogram.

Den som tilgjengeliggjør filmer på DVD, Blu-Ray eller i audiovisuelle bestillingstjenester (VOD) har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn,  og etter film- og videogramloven når det gjelder betaling av avgift.

Plikt til å sette aldersgrense

Alle programmer og filmer på DVD, Blu-Ray og VOD skal som hovedregel ha en aldersgrense. Enkelte programtyper trenger ikke aldersgrense. Det er bildeprogramdistributør som har ansvar for å sette aldersgrense.  

En av disse aldersgrensene skal brukes: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Aldersgrensene skal settes etter Medietilsynets retningslinjer. For DVD og Blu-Ray må distributør informere om aldersgrensen med tydelig merking på omslagets forside. For audiovisuelle bestillingstjenester skal tjenestetilbyder informere om aldersgrensen før endelig bestilling gjennomføres av kunden, samt i presentasjon og omtale av bildeprogrammet.  

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

aldersikoner 600x93.png

Last ned aldersgrenseikoner med veiledning

Plikt til alderskontroll

Omsetningsstedet for DVD og Blu-Ray skal ha rutiner for alderskontroll og gjennomføre alderskontroll. Medietilsynet kan kreve å få tilgang til rutinene ved en eventuell tilsynskontroll. For audiovisuelle bestillingstjenester må tjenestetilbyder tilby tilgangskontroll som kan aktiveres, slik at barn normalt ikke får tilgang til filmer eller programmer med skadelig innhold. For alvorlig skadelig innhold må denne tilgangskontrollen være forhåndsaktivert. 

Plikt til betaling av avgift per video

Den som driver omsetning av videofilm i næring skal betale en avgift til staten per videogram. Avgiften er på NOK 3,50 per filmkopi. Dette gjelder alle formater, også Video on Demand, hvis serveren er basert i Norge. Rapportering skal gjøres hvert kvartal.

For fysiske videogrammer/disker: For fysiske videogrammer er det kun antall solgte enheter (disker) som skal rapporteres inn. Enheter som kommer i retur trekkes fra avgiftsgrunnlaget.

For bestillingstjenester/Video on Demand (VOD): For filmer som leies ut eller blir  solgt (TVOD og EST) skal det rapporteres antall titler som ligger på norske servere i et nettverk. Det skal bare rapporteres for titler som tidligere ikke er innrapporterte og betalt avgift for. Avgiften blir betalt for hver kopi som er gjenstand for utleie eller salg, og ikke på bakgrunn av hvor mange ganger kopien blir solgt eller leid ut til kunden. Hvis en tittel ligger tilgjengelig for salg eller utleie hos f.eks. to norske tjenestetilbydere, skal det altså rapporteres to salg.

Det skal ikke betales avgift for titler som bare er tilgjengelige gjennom en abonnementstjeneste som gir fri tilgang til alt innhold (SVOD). Hvis det i en slik tjeneste er enkelttitler som er gjenstand for salg og/eller utleie, må det likevel betales avgift for disse titlene. 

Rapporteringen gjør du via Min side. Gå hit for skjemaer og veiledning.

Regelverk for DVD/Blu-ray og film finner du her.