1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Plikter for distribusjon og salg av DVD og Blu-ray

Alle DVD og Blu-ray filmer som selges i Norge skal være merket med en aldersgrense på coveret. Det skal også betales en avgift til staten per videogram.

Den som distribuerer eller selger DVD og Blu-Ray har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn,  og etter film- og videogramloven når det gjelder betaling av avgift.

Plikter ved distribusjon og tilgjengeliggjøring

All DVD og Blu-Ray som inneholder filmer skal ha en aldersgrense. Enkelte programtyper trenger ikke aldersgrense. Hvis Medietilsynet har vurdert filmen etter 1. juli 2015, skal aldersgrensen Medietilsynet har satt brukes.

Hvis filmen ikke har en aldersgrense gitt av Medietilsynet, eller har en aldersgrense som er satt av Medietilsynet før 1. juli 2015, må distributør sette aldersgrensen selv. En av disse aldersgrensene skal brukes: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker. Som distributør må du merke omslagets forside med aldersgrensen.

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

aldersikoner 600x93.png

Last ned aldersgrenseikoner med veiledning

Pliketer ved tilgjengeliggjøring

Alle filmer skal være merket med en aldersgrense på omslagets forside. Omsetningsstedet skal lage rutiner for, og gjennomføre alderskontroll. Rutinene kan Medietilsynet kreve å få tilgang til ved eventuell tilsynskontroll.  

Betaling av avgift per video

Den som driver omsetning av videofilm eller DVD i næring skal betale en avgift til staten per videogram. Avgiften er på NOK 3,50 per filmkopi. Dette gjelder alle formater (DVD/Blu-ray og lignende), i tillegg til Video On Demand hvis serveren er basert i Norge.  Distributør må rapportere salgstall til Medietilsynet hvert kvartal.

Rapporteringen gjør du via Min side. Gå hit for skjemaer og veiledning.

Regelverk for DVD/Blu-ray og film finner du her.

Spesielt om bestillingstjenester (Video On Demand) VOD

For filmer som leies ut eller selges (TVOD og EST) skal det rapporteres antall titler som ligger på norsk server i et nettverk. Det skal kun rapporteres for titler som tidligere ikke er innrapportert og betalt avgift for. Avgiften betales for hver kopi som er gjenstand for utleie eller salg, og ikke på bakgrunn av hvor mange ganger kopien selges eller leies ut til kunden. Dersom en tittel ligger tilgjengelig for salg eller utleie hos f.eks. to norske tjenestetilbydere, skal det altså rapporteres to salg.

Det skal ikke betales avgift for titler som kun er tilgjengelig gjennom en abonnementstjeneste som gir fri tilgang til alt innhold (SVOD). Dersom det i en slik tjeneste er enkelttitler som er gjenstand for salg og/eller utleie, må det imidlertid betales avgift for disse titlene. 

Spesielt om fysiske videogram (DVD, Blu-ray)

Det er kun antall solgte enheter (disker – videogram) ut til norske salgsledd som skal rapporteres inn. Enheter som kommer i retur trekkes fra avgiftsgrunnlaget.