1. Startsiden
  2. Tv, film og radio
  3. Film og kino

Film og kino

Plikter for distribusjon og salg av DVD og Bly-ray

Alle DVD og Blu-ray filmer som selges i Norge skal være merket med en aldersgrense på coveret. Filmen må også være registrert hos Medietilsynet.

Den som distribuerer eller selger DVD og Blu-Ray har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn, og etter film- og videogramloven når det gjelder registrering av videogram.

Plikter ved distribusjon

All DVD og Blu-Ray som inneholder filmer skal ha en aldersgrense. Enkelte programtyper trenger ikke aldersgrense. Hvis Medietilsynet har vurdert filmen etter 1. juli 2015, skal aldersgrensen Medietilsynet har satt brukes.

Hvis filmen ikke har en aldersgrense gitt av Medietilsynet, eller har en aldersgrense som er satt av Medietilsynet før 1. juli 2015, må distributør sette aldersgrensen selv. En av disse aldersgrensene skal brukes: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Aldersgrensene skal settes etter samme retningslinjer som Medietilsynet selv bruker. Som distributør må du merke omslagets forside med aldersgrensen.

Retningslinjer: Aldersklassifisering av bildeprogram

aldersikoner 600x93.png

Last ned aldersgrenseikoner med veiledning

Plikter ved tilgjengeliggjøring

Alle filmer skal være merket med en aldersgrense på omslagets forside. Omsetningsstedet skal lage rutiner for, og gjennomføre alderskontroll. Rutinene kan Medietilsynet kreve å få tilgang til ved eventuell tilsynskontroll. 

Registrering av video

Hvis du skal selge eller leie ut videofilm eller DVD i Norge må filmen registreres hos Medietilsynet. Det er gebyr og avgift på (NOK 4,10) per filmkopi. Dette gjelder alle formater (DVD/Blu-ray og lignende), i tillegg til Video On Demand hvis serveren er basert i Norge. Det er tre måter å registrere video på; klistremerker, fortrykk og tillatelse til publisering av elektroniske kopier av registreringsmerket for Video On Demand.

Forskrift om Medietilsynets registreringsmerke.

Registrering av video/DVD/VOD gjør du via Min side. Gå hit for skjemaer og veiledning.

Regelverk for DVD/Blu-ray og film finner du her: