1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet
 3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Norges Safer Internet Centre

Medietilsynet er det nasjonale Safer Internet Centre i Norge. Prosjektet er tilknyttet det europeiske CEF-programmet (Connecting Europe Facility), og er en del av Insafe-nettverket. Det pågående prosjektet varer ut 2021.

Norwegian Safer Internet Center (NSIC) er nasjonal koordinator i arbeidet for å fremme en tryggere digital hverdag for barn og unge. NSIC har som mål å effektivt koordinere aktiviteter for å styrke barn og unge til å bruke teknologier på en trygg og positiv måte. Hovedmålet er å øke bevisstheten og øke mediekompetansen blant barn, foreldre og lærere og andre fagpersoner som jobber med barn om nettrelaterte spørsmål og risiko på nett. 

NSIC samarbeider med mange ulike aktører fra både privat og offentlig sektor, og fra frivillige organisasjoner til departementer, for å sikre felles bevisstgjørende aktiviteter og utvikling av felles ressurser og verktøy.
Sammen med hjelpelinjen Kors på halsen er Medietilsynet Norges Safer Internet Centre (NSIC). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

NSIC prosjekteres av Medietilsynet.

Prosjektets mål er å:

 • øke mediekompetanse og digitale ferdigheter blant barn og unge
 • sørge for at internett gir et positivt og trygt miljø for barn
 • øke bevisstheten blant barn og unge og redusere risikoen på nettet
 • lytte til barn og unge for bedre å forstå utfordringene og mulighetene ved å bruke digital teknologi.

Senteret utfører et bredt spekter av aktiviteter alene og i samarbeid med sine viktigste samarbeidspartnere i det nasjonale nettverket. Noen av hovedaktivitetene er som følger:

 • fremme mediekompetanse
 • utvikle, formidle og fremme nye og eksisterende verktøy.
 • utvikle strategier for å nå, og produsere materiale til foreldre og lærere.
 • organiserer arrangementer og seminarer i samarbeid med viktige partnere;
 • regelmessig organisere ungdomsdeltakelsesaktiviteter og paneler.

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Advisory Board – NSICs ekspertgruppe

Safer Internet-senteret har samlet eksperter fra ulike sektorer og med ulike ansvarsområder for å gi råd og faglige innspill til tiltak og prioriteringer innenfor prosjektets rammer og satsingsområder ut 2021.

Better Internet for Kids: Norwegian Safer Internet Center 2021  

I inneværende for periode 2021 skal prosjektet blant annet levere og gjennomføre følgende:

 • arrangere Safer Internet Day 2021
 • arrangere ungdomspanel workshop
 • sette i verk oppmerksomhetsskapende tiltak
 • utvikle og oppdatere informasjon / veiledning
 • evaluere utvalgte samtaleverktøy
 • utvikle læringsvideoer

en_cef finansiert UTEN KANT mindre.png

Disse ressurser er helt eller delvis finansiert av EU-prosjektet CEF:

Stjernekolonien – en digital spillopplevelse for familier

Barn og sosiale medier

Snakk om spill

Småbarn og skjermbruk – en god start

Deepfakes – et undervisningsopplegg for videregående skole 

For informasjon eller spørsmål om prosjektet, ta kontakt med seniorrådgiver Berit Andersen.