1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet
 3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Norges Safer Internet Centre

Medietilsynet er det nasjonale Safer Internet Centre i Norge og skal koordinere arbeidet med å sikre barn og unge en trygg, digital oppvekst.

Sammen med hjelpelinjen Kors på halsen (Røde Kors) er Medietilsynet Norges Safer Internet Centre (NSIC). Slike sentre er etablert i hele Europa med støtte fra EU. I foregående periode (2020-2021) ble prosjektet finansiert i EU-programmet «Connecting Europe Facility». Fra 2022 vil prosjektet være del av «Digital Europe»-programmet i EU.

NSIC og Medietilsynet er nasjonal koordinator i arbeidet for å fremme en tryggere digital hverdag for barn og unge. Hovedmålet er å øke bevisstheten og øke mediekompetansen blant barn, foreldre og lærere og andre fagpersoner som jobber med barn om nettrelaterte spørsmål og risiko på nett. 

NSIC samarbeider med mange ulike aktører fra både privat og offentlig sektor, og fra frivillige organisasjoner til departementer, for å sikre bevisstgjørende aktiviteter og utvikling av felles ressurser og verktøy. NSIC har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

EUs mål med å støtte Safer Internet-sentre i hele Europa er å:

 • øke mediekompetanse og digitale ferdigheter blant barn og unge
 • sørge for at internett er et positivt og trygt miljø for barn
 • øke bevisstheten blant barn og unge og redusere risikoen på nettet
 • lytte til barn og unge for bedre å forstå utfordringene og mulighetene ved å bruke digital teknologi

Senteret utfører et bredt spekter av aktiviteter alene og i samarbeid med samarbeidspartnere. Medietilsynet har søkt om å fortsette i rollen som nasjonalt senter, og har planlagt følgende aktiviteter i kommende periode:

 • øke barn og unges mediekompetanse gjennom å utvikle undervisningsopplegg og andre verktøy
 • gjøre eksisterende undervisningsopplegg og verktøy kjent for skoler og foresatte
 • tilby opplæringsmateriell til foreldre og lærere
 • involvere barn og unge i senterets aktiviteter blant annet i workshops og ungdomspanel, og derigjennom sikre at unges stemmer blir hørt i saker som angår dem
 • arrangere seminar og konferanser om barn og unges digitale hverdag
 • Arrangere Safer Internet Day (februar hvert år)

Advisory Board – NSICs ekspertgruppe

Safer Internet-senteret har samlet eksperter fra ulike sektorer og med ulike ansvarsområder for å gi råd og faglige innspill til tiltak og prioriteringer innenfor prosjektets rammer og satsingsområder.

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på feltet. Nettverket er organisert av Medietilsynet og omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Better Internet for Kids: Norwegian Safer Internet Center 2021  

I inneværende for periode 2021 skal prosjektet blant annet levere og gjennomføre følgende:

 • arrangere Safer Internet Day 2021
 • arrangere ungdomspanel workshop
 • sette i verk oppmerksomhetsskapende tiltak
 • utvikle og oppdatere informasjon / veiledning
 • evaluere utvalgte samtaleverktøy
 • utvikle læringsvideoer

en_cef finansiert UTEN KANT mindre.png

Disse ressurser er helt eller delvis finansiert av EU-prosjektet CEF:

Stjernekolonien – en digital spillopplevelse for familier

Barn og sosiale medier

Snakk om spill

Småbarn og skjermbruk – en god start

Deepfakes – et undervisningsopplegg for videregående skole 

Falske nyheter og kritisk medieforståelse: Et undervisningsopplegg for 13–16-åringer

For informasjon eller spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Pernille Huseby.