1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet
 3. Pågående prosjekter og utredninger

Pågående prosjekter og utredninger

Norges Safer Internet Centre

Foto dekorativt

NSIC og Medietilsynet er nasjonal koordinator i arbeidet for å fremme en tryggere digital hverdag for barn og unge. Hovedmålet er å øke bevisstheten og øke mediekompetansen blant barn, foreldre og lærere og andre fagpersoner som jobber med barn om nettrelaterte spørsmål og risiko på nett.

Sammen med hjelpelinjen Kors på halsen (Røde Kors) er Medietilsynet Norges Safer Internet Centre (NSIC). Slike sentre er etablert i hele Europa med støtte fra EU. Prosjektet er finansiert av «Digital Europe»-programmet i EU.

Logo for samfinansieringsordningen Medietilsynet har med EU

NSIC samarbeider med mange ulike aktører fra både privat og offentlig sektor, og fra frivillige organisasjoner til departementer, for å sikre bevisstgjørende aktiviteter og utvikling av felles ressurser og verktøy. NSIC har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Senteret utfører et bredt spekter av aktiviteter alene og i samarbeid med samarbeidspartnere. Medietilsynet har søkt om å fortsette i rollen som nasjonalt senter, og har planlagt følgende aktiviteter i kommende periode:

 • øke barn og unges mediekompetanse gjennom å utvikle undervisningsopplegg og andre verktøy
 • gjøre eksisterende undervisningsopplegg og verktøy kjent for skoler og foresatte
 • tilby opplæringsmateriell til foreldre og lærere
 • involvere barn og unge i senterets aktiviteter blant annet i workshops og ungdomspanel, og derigjennom sikre at unges stemmer blir hørt i saker som angår dem
 • arrangere seminar og konferanser om barn og unges digitale hverdag
 • Arrangere Safer Internet Day (februar hvert år)

NSIC samarbeider med mange ulike aktører fra både privat og offentlig sektor, og fra frivillige organisasjoner til departementer, for å sikre bevisstgjørende aktiviteter og utvikling av felles ressurser og verktøy. NSIC har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

I inneværende for periode 2022–24 skal prosjektet blant annet levere og gjennomføre følgende:

 • Arrangere Safer Internet Day i februar 2023 og 2024
 • Arrangere workshopper med barn og unge
 • Jobbe med barns medvirkning og fremme barn og unges egne perspektiver
 • Sette i verk oppmerksomhetsskapende tiltak
 • Utvikle og oppdatere informasjon/veiledning
 • Evaluere utvalgte samtaleverktøy

Disse ressurser er helt eller delvis finansiert av «Digital Europe»-programmet:

Stjernekolonien – en digital spillopplevelse for familier

Barn og sosiale medier

Snakk om spill

Småbarn og skjermbruk – en god start

Deepfakes – et undervisningsopplegg for videregående skole 

Falske nyheter og kritisk medieforståelse: Et undervisningsopplegg for 13–16-åringer

For informasjon eller spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Maria Grande.