1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet fordeler årlig midler til bruksrettet medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av medier, og på tema knyttet til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Midlene blir tildelt over statsbudsjettet, og har de siste årene vært omlag fire millioner kroner.

Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og være til nytte i mediehverdagen. I tillegg er det ett tema som blir prioritert spesielt hvert år – i år er det forskning på dataspill. 

Her finner du søknadsskjema og veiledning. 

info Støtte til medieforsking
Medieforskning
Søk her
x
Tilskottsordninga gir midlar til bruksretta forsking med særleg vekt på forsking på tvers av mediet, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Det er eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og nyttig i mediekvardagen.

  

Desse kan søke om støtte til forsking arrow

Forskarar, journalistar og andre med tilknyting til media, kan søke om midlar til forskings- og utviklingsarbeid. Du kan også søke om midlar til mastgrad, forprosjekt eller til avsluttande delprosjekt innanfor doktorgradsprosjekt.  

Ordninga skal særleg prioritere prosjekt som skildrer vesentlege endringar i mediebruken og forklarar årsakane til og/eller konsekvensene av ei slik utvikling.

Du skal søke via Min side.

Søknadsfrist og tildeling arrow

Neste søknadsfrist er 28. oktober 2021 kl. 23.59.  All dokumentasjon og rapportering skjer digitalt via Min side. 

Søknaden behandles, og Medietilsynet tar endelig avgjørelse om vedtak etter innstilling fra et eget fagutvalg for ordningen: Fagutvalget for medieforskning.   

Alle som søker, kan vente svar på søknaden innen 31. januar 2022 (tentativt).   Støtta tildeles en gang i året.

Klageadgang

Det er mulig å klage på vedtaket. Før du sender inn en eventuell klage, kan du be om en utvidet begrunnelse for avgjørelsen. Dersom du vil klage, må klagen sendes inn senest tre uker etter at du mottok den utvidete begrunnelsen fra oss.Klagen behandles av Medietilsynet. Opprettholder vi vår avgjørelse, sendes klagen til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.

Rettleiing til søknad arrow

Medietilsynets rettleiing gir nærmare opplysingar om formåla det kan søkast stønad til, og krav som stillast til søknaden. Vi oppmodar alle som skal søke om stønad om å lese rettleiinga nøye: Rettleiing til søknad om støtte til medieforsking for 2022. 

Rapporteringsrettleiing for revisor  

Har du spørsmål? Ta kontakt på

Søk her
info Opprett Min side-bruker for medieforskning
Min side
Opprett bruker
x
Skal du søke om midler til medieforskning må du registrere deg på dette skjemaet.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å registrere deg som ny bruker av Min side portalen for å kunne søke om støtte til anvendt medieforskning. Dersom du fra tidligere er Min side-bruker, trenger du ikke å registrere deg.

Skal du søke om forskningsmidler (inkl. forprosjekt) må du registrere deg og søke via en institusjon/virksomhet eller som et enkeltpersonforetak med eget organisasjonsnummer. Søker du om mastergradsstipend kan du søke som privatperson.

Nye Min side-brukere vil motta beskjed på oppgitt e-postadresse om når du kan bruke løsningen og søke om støtte. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta inntil en arbeidsdag. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på  

Opprett bruker