1. Startsiden
  2. Skjemaer

Medietilsynet fordeler årleg midlar til bruksretta medieforsking med særleg vekt på forsking på tvers av medium, og på tema knytte til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Midlane blir gitte over statsbudsjettet, og har dei siste åra vore omlag fire millionar kroner.

Stønadordninga har eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og vere til nytte i mediekvardagen. I tillegg er det eitt tema som blir prioritert spesielt kvart år. 

info Opprett Min side-bruker for medieforskning
Min side
Skal du søke om midler til medieforskning må du registrere deg på dette skjemaet.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å registrere deg som ny bruker av Min side portalen for å kunne søke om støtte til anvendt medieforskning. Dersom du fra tidligere er Min side-bruker, trenger du ikke å registrere deg.

Skal du søke om forskningsmidler (inkl. forprosjekt) må du registrere deg og søke via en institusjon/virksomhet eller som et enkeltpersonforetak med eget organisasjonsnummer. Søker du om mastergradsstipend kan du søke som privatperson.

Nye Min side-brukere vil motta beskjed på oppgitt e-postadresse om når du kan bruke løsningen og søke om støtte. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta inntil en arbeidsdag. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på medieforskning@medietilsynet.no 

Opprett bruker

Støtte til medieforsking

Tilskotsordninga gir midlar til bruksretta forsking med særleg vekt på forsking på tvers av mediet, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Det er eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og nyttig i mediekvardagen.